Gå direkt till huvudinnehållet

SSL-certifikat Hjälp

Plesk: Installera ett certifikat

Följ instruktionerna nedan för att installera SSL-certifikat på din webbserver. När du har gått igenom installationsprocessen måste du starta om Parallels Plesk-panel så att din server känner igen det nya certifikatet.

Om mellanliggande certifikat

Innan du installerar din utfärdat SSL certifikat måste du installera vårt mellanliggande certifikat på din webbserver. Mellanliggande certifikat ger en extra säkerhetsnivå eftersom Certifikatutfärdaren inte behöver utfärda certifikat direkt från CA-rotcertifikatet.

Ett mellanliggande certifikat är ett undercertifikat som utfärdas av betrodd rot i syfte att utfärda certifikat för slutenheter. Resultatet blir en förtroendekedja som börjar med betrott rotcertifikat, via mellanliggande certifikat och slutar med SSL-certifikatet som har utfärdats till dig. Sådana certifikat kallas för ”kedjerotcertifikat”.

Du kan också ladda ner det mellanliggande certifikatpaketet/rotcertifikatpaketet från vår lagringsplats.

När du har laddat ned paketet med certifikat, mellanliggande certifikat och ditt utfärdade certifikat, installerar du alla filerna på din webbserver. Mer information finns i Ladda ned dina SSL-certifikatfiler.

Så här installerar du SSL och mellanliggande certifikat i Parallels Plesk-panel 8.x

 1. Logga in på Parallels Plesk-panel.
 2. Välj Domäner i menyn till vänster.
 3. Klicka på domännamnet som certifikatet har utfärdats för.
 4. Klicka på SSL-certifikat.
 5. Klicka på Bläddra och hitta ditt signerade SSL-certifikat.
 6. Välj det och klicka sedan på Skicka fil. Certifikatet laddas upp och installeras mot motsvarande privat nyckel.
 7. Klicka på certifikatets namn.
 8. Öppna certifikatpaketet i en textredigerare, kopiera och klistra in innehållet i rutan märkt med CA-certifikat.
 9. Klicka på Skicka text.
 10. Klicka på Up Level (Gå tillbaka till föregående nivå) och välj sedan Konfigurera.
 11. Välj certifikatet som du precis har installerat längst upp på sidan.
 12. Klicka på objektet Server i menyn till vänster.
 13. Klicka på Tjänstehantering.
 14. Om din server kör Linux stoppar och startar du Apache-processen. Om din server kör Windows stoppar och startar du IIS-tjänsten.

  OBS! Det fungerar inte att bara starta om Apache. Stoppa tjänsten och starta den igen för att slutföra installationen.

Så här installerar du SSL och mellanliggande certifikat i Parallels Plesk-panel 9.x

 1. Logga in på Parallels Plesk-panel.
 2. Välj Domäner i menyn till vänster.
 3. Klicka på domännamnet som certifikatet har utfärdats för.
 4. Klicka på Certifikat.
 5. Klicka på Bläddra och hitta ditt signerade SSL-certifikat.
 6. Välj din certifikatfil och klicka på Skicka fil.
 7. Gå till den plats där du har sparat certifikatet som du har fått av oss. Välj det och klicka sedan på Skicka fil. Certifikatet laddas upp och installeras mot motsvarande privat nyckel.
 8. Klicka på certifikatets namn i listan som visas.
 9. Öppna certifikatpaketet i en textredigerare, kopiera och klistra in innehållet i rutan märkt med CA-certifikat.
 10. Klicka på knappen Skicka text.
 11. Klicka på Up Level (Gå tillbaka till föregående nivå).
 12. Klicka på Up Level (Gå tillbaka till föregående nivå) igen.
 13. Välj Inställningar för värdtjänster för webbhotell.
 14. Ändra fältet SSL Certificate längst upp på sidan till det certifikat som du precis har installerat och klicka sedan på OK.
 15. Klicka på Hem.
 16. Klicka på Tjänstehantering.
 17. Om din server kör Linux stoppar och startar du Apache-processen. Om din server kör Windows stoppar och startar du IIS-tjänsten.

Så här installerar du SSL och mellanliggande certifikat i Parallels Plesk-panel 10.x och 11.x

 1. Logga in på Parallels Plesk-panelen som admin .
 2. Växla till vyn för tjänsteleverantör vid behov.
 3. Gå till menyn Värdtjänster och klicka på Domäner.
 4. Klicka på Öppna i Kontrollpanelen bredvid det domännamn du vill använda.
 5. Plesk 11.0–11.4: Gå till fliken Webbplatser och domäner och klicka sedan på Säkra dina webbplatser.

  Plesk 11.5+: Gå till fliken Webbplatser och domäner, klicka på domännamnet och klicka sedan på Säkra dina webbplatser.
 6. Klicka på det certifikat som du vill använda under Certifikatnamn.
 7. Klicka på Bläddra bredvid fältet Certifikat.
 8. Hitta din signerade CRT-fil, t.ex. 123456789.crt, och klicka sedan på Öppna.
 9. Klicka på Bläddra bredvid fältet CA-certifikat.
 10. Hitta certifikatpaketet och klicka sedan på Öppna.
 11. Klicka på Skicka fil.
 12. Gå till fliken Webbplatser och domäner och klicka sedan på domännamnet längst ned på sidan.
 13. Kontrollera att Aktivera SSL-stöd har markerats och välj sedan ditt SSL-certifikat i menyn.
 14. Klicka på OK.
 15. Om din server kör Linux stoppar och startar du Apache-processen. Om din server kör Windows stoppar och startar du IIS-tjänsten.

Ditt SSL-certifikat ska nu vara installerat. Om du har problem kan du läsa Testa din SSL-konfiguration för råd om hur problemet kan diagnosticeras.