SSL-certifikat Hjälp

NGINX: Installera ett certifikat

När din certifikatbegäran har godkänts kan du hämta ditt SSL-certifikat och mellanliggande certifikat från SSL-programmet. För mer information, se Hämta ditt SSL-certifikat. Dessa filer måste vara installerade på din webbserver.

Du kan också hämta paketet med mellanliggande certifikat från -arkivet.

Så här installerar du SSL och mellanliggande certifikat

  1. Kopiera din SSL-certifikatfil och certifikatpaketfilen till din Nginx-server.
  2. Du bör redan ha en nyckelfil på servern från när du skapade din certifikatbegäran.
  3. Redigera din Nginx-konfiguration så att den hänvisar till dessa filer. Den exakta konfigurationsfil du redigerar beror på din version av Nginx, din OS-plattform eller den metod som användes för att installera Nginx.

Ditt SSL-certifikat har installerats. Om du har problem kan du få information i Testa din SSL-konfiguration som hjälper dig diagnostisera problemen.

För mer information om hur du konfigurerar din Nginx-server, se http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html#chains.