Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Logga ut från alla enheter

För att säkra ett komprometterat Microsoft 365-konto loggar du ut från alla sessioner och enheter.

  1. Logg in på Mitt konto.
  2. Välj Logga ut överallt under ditt profilnamn.
    Knappen Logga ut överallt under profilnamn och e-postadress
  3. Välj OK för att bekräfta att du vill logga ut från alla sessioner och enheter.
    Bekräfta att du vill logga ut från alla sessioner
  4. Välj kontot under Välj ett konto. Du ser ett meddelande som bekräftar att du har loggats ut på alla enheter.
    Välj ett konto‌‌

Mer information