Hanterad WordPress Hjälp

Skapa en visningswebbplats


Steg 1 i Kom igång med mellanlagring-serien.

Skapa en mellanlagrad hanterade WordPress-blogg för att testa ändringarna utan att det påverkar din uppladdade webbplats.

Obs! Det finns mellanlagringswebbplatser på alla Hanterade WordPress-bloggar utom Bas. Om du har ett Bas-paket behöver du uppgradera paketet.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Gå till sidan Mina produkter och välj Hantera alla bredvid Hanterade WordPress-bloggar.
  3. Välj Inställningar från Menyikon-menyn för den webbplats du vill skapa en mellanlagringswebbplats för.
    Välj inställningar
  4. Under Mellanlagringswebbplats väljer du Skapa.

Det tar några minuter för oss att skapa mellanlagringswebbplatsen.