WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till en tabell på min WordPress-webbplats

Lägg till en tabell i dina WordPress-inlägg eller sidor med hjälp av ett tabellblock genom att följa stegen nedan. Kolla även in den här videon från lear.wordpress.org av Wes Theron för att lära dig redigera och utforma rader och kolumner och utforska olika alternativ för att lägga till tabeller med ett insticksprogram.

  1. Logga in på WordPress.
  2. På menyn till vänster väljer du Inlägg eller Sidor .
  3. Håll markören över inlägget eller sidan du vill redigera och välj sedan Redigera .
  4. Välj i det övre vänstra hörnetwordpress plus-ikonen Växla blockinlägg .
  5. Gå till menyn till vänster och välj Tabell under Text under Text. Tabellblocket läggs till längst ner på inlägget eller sidan.
  6. Ange antalet kolumner och rader i motsvarande rutor och välj sedan Skapa tabell .
  7. Välj en tabellcell för att lägga till text i den.
  8. (Valfritt) Markera blocket och välj sedan och håll ned detwordpress-dra-ikonen Dra för att flytta blocket runt inlägget eller sidan.
  9. Välj Uppdatera .

När du ser meddelandet i det nedre vänstra hörnet om att sidan eller inlägget har uppdaterats har tabellen lagts till på din webbplats.

Mer information