Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till en resurs i en bokningsbar produkt

När en Bokningsresurs har lagts till kan den tilldelas till alla bokningsbara produkter.

Obligatoriskt: WooCommerce-bokningar är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress e-handelshotell eller som ett fristående köp.
 1. Logga in på WordPress.
 2. Navigera till WooCommerce > Produkter .
 3. Klicka på Redigera på en bokningsbar produkt.
 4. Rulla ner till modulen Produktdata och aktivera Has-resurser . En flik Resurser visas.
 5. Gå till fliken Resurser.
 6. Om Resurser är Kund valda anger du ett namn på Etiketten . Den här etiketten visas ovanför kundvalet. Om detta är inställt på Tilldelas automatiskt lämnar du etiketten tom.
 7. Välj en befintlig resurs i listrutan längst ned till höger eller välj Ny resurs .
  • Ny resurs : Välj Lägg till / länka Resurs för att lägga till ett nytt resursnamn. Detta skapar en ny resurs som kan användas alla för bokningsbara produkter.
  • Befintlig resurs : Välj Lägg till / länka Resurs för att ange bas- / blockkostnaden. Baskostnaden tillämpas när resursen väljs. Blockeringskostnaden multipliceras med antalet bokade block.
 8. Klicka på Uppdatera för att spara resurserna i den bokningsbara produkten.

Relaterade steg

Mer information