WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till en bild för en produkt i WooCommerce

Från WordPress-instrumentpanelen kan du lägga till en aktuell bild till en befintlig eller ny produkt i din WooCommerce-butik.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Välj Produkter på menyn till vänster.
  3. Leta upp den produkt du vill uppdatera med en bild i produktlistan och välj dess titel.
  4. I avsnittet Produktbild till höger väljer du Ange produktbild .
  5. Gå till fliken Ladda upp filer och välj Välj filer .

    OBS! Om du tidigare har laddat upp bilden till ditt mediebibliotek kan du gå vidare till steg 7.

  6. Hitta bilden på din lokala dator, markera den och välj sedan Öppna .
  7. På fliken Mediebibliotek kontrollerar du att rätt bild är vald och välj Ställ in produktbild längst ned till höger.
  8. Välj Uppdatera eller Publicera .

Mer information