Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konfigurera omvänd DNS för min Gen 4-dedikerade server

Du kan ställa in omvänd DNS-sökning (rDNS) för din Generation 4 Dedikerade server. Oftast söker DNS efter din webbplats genom att först hitta domännamnet och sedan hitta tillhörande IP-adress. Vid omvänd DNS-sökning letar DNS först efter en IP-adress och lokaliserar sedan associerat domännamn.

Om du kör din egen e-postserver ställer du in rDNS så att det pekar på ditt primära domännamn - vissa servrar avvisar e-post från vilken IP-adress som helst utan rDNS.

Omvänd DNS hjälper också om du behöver felsöka ditt nätverk (som att köra en traceroute).

  1. Logga in på ditt konto. ( Behöver du hjälp med att logga in? )
  2. I Mina produkter sidan klickar Servrar, och bredvid Generation 4 dedikerad server som du vill använda, klicka på Hantera.
  3. Klicka på Hantera bredvid IP-adress i avsnittet Inställningar .
  4. I fältet DNS-post anger du det fullständigt kvalificerade domännamnet du vill associera med serverns IP-adress (till exempel mail.coolexample.com ).
  5. Klicka på Uppdatera . Vi slutför den omvända DNS-konfigurationen - det kan ta upp till 48 timmar innan ändringarna sprids till våra servrar.

Mer information