Domäner Hjälp

Lägg till anpassade värdnamn

Anpassade värdnamn kan läggas till i en DNS-zonfil för att användas som namnservrar för domäner registrerade hos GoDaddy. Värdnamn tilldelas alltid till en IP-adress och det maximala antalet värdnamn som en domän kan ha bestäms av registret för domäntillägget.

Exempel: Du kan skapa ett värdnamn, som ns1, på en domän som cooltexempel.com som tilldelas till en IP-adress. Sedan kan du använda det fullständiga värdnamnet, ns1.cooltexempel.com som en namnserver för andra domäner.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj en enskild domän för att komma till sidan Domäninställningar .
  välj en enda domän
 3. Välj DNS och sedan Värdnamn.
  välj fliken värdnamn
 4. Välj Lägg till värdnamn.
 5. Ange värdnamnsuppgifterna.
  • Värd: Värden, eller prefixet, för värdnamnet utan domännamnet. Värden måste följa dessa begränsningar.
   • Endast alfanumeriska ASCII-tecken är tillåtna
   • De enda tillåtna specialtecknen är bindestreck-minus (‐) och punkt (.)
   • Får inte börja med bindestreck-minus (‐)
  • IP-adress: IPv4-adressen som är kopplad till värden.
   • Välj Lägg till IP-adress för att lägga till fler IP-adresser till det här värdnamnet. Ta bort en ytterligare IP-adress genom att välja skärmbild på ikonen för redigering av en dns-post Ta bort bredvid den specifika IP-adressen.
 6. Välj Spara för att lägga till det nya värdnamnet.

Nya värdnamn kommer att vara klara att använda inom 90 minuter, i de flesta fall. Vi skickar e-post när det är klart, och sedan kan du ändra dina namnservrar till de nya värdnamnen.

Relaterade steg

Mer information