Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konfigurera Microsoft 365-e-post med SMTP på en multifunktionsenhet

Om du vill skicka e-post från en multifunktionsenhet, t.ex. en skrivare eller skanner, måste du ställa in smtp.office365.com som din SMTP-autentiseringsserver. Varje gång enheten skickar ett e-postmeddelande använder du dina autentiseringsuppgifter. Du kan konfigurera SMTP med eller utan multifaktorautentisering (MFA).

Välj en flik baserat på om du vill konfigurera SMTP med eller utan MFA.

 1. Logga in på E-post och Office-kontrollpanelen (använd ditt GoDaddy-användarnamn och -lösenord).
 2. Aktivera SMTP-autentisering för användaren med den e-postadress du konfigurerar på din enhet.
 3. Om du har säkerhetsinställningar aktiverade för din organisation, inaktivera den .
 4. Tillämpa MFA för användaren.
 5. Konfigurera en MFA-autentiseringsmetod för användaren.
 6. Skapa ett applösenord . Du använder lösenordet för att logga in på din skrivare eller skanner.
 7. Ange följande inställningar på din enhet eller i dess applikation:
  • Servernamn : smtp.office365.com
  • Port : 587
  • Krypteringsmetod : STARTTLS
 8. Ange applösenordet för att logga in på ditt konto.

Ditt Microsoft 365-konto konfigureras på din enhet och du kan börja skicka e-post.

 1. Logga in på E-post och Office-kontrollpanelen (använd ditt GoDaddy-användarnamn och -lösenord).
 2. Aktivera SMTP-autentisering för användaren med den e-postadress du konfigurerar på din enhet.
 3. Om du har säkerhetsinställningar aktiverade för din organisation, inaktivera den .
 4. Inaktivera MFA för användaren.
 5. Ange följande inställningar på din enhet eller i dess applikation:
  • Servernamn : smtp.office365.com
  • Port : 587
  • Krypteringsmetod : STARTTLS
 6. Ange ditt lösenord för att logga in på ditt konto.

Ditt Microsoft 365-konto konfigureras på din enhet och du kan börja skicka e-post.

Mer information