|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Konfigurera DNS med din Parallels Plesk-panel 9-server och domän hos oss

Konfigureringen av DNS för webbplatser som finns lagrade på din dedikerade eller virtuella privata server (VPS) med användning av Plesk 9 består av tre moment:

 1. Skapa en zonfil för ditt domännamn i Parallels Plesk-panelen.
 2. Skapa och registrera två domänvärdar.
 3. Tilldela dina namnservrar till ditt registrerade domännamn.

Steg 1 — Så här skapar du en zonfil för ditt domännamn i Parallels Plesk-panelen

Parallels Plesk-panelen skapar automatiskt en zonfil för eventuella domännamn som du konfigurerar i Parallels Plesk-panelen. Om du redan har konfigurerat ett domännamn i Parallels Plesk-panelen kan du hoppa över detta steg.

Så här skapar du en zonfil för ditt domännamn i Parallels Plesk-panelen

 1. Logga in på Parallels Plesk-panel som admin.
 2. Klicka på önskad klient i Klienter.
 3. Klicka på Lägg till ny domän.
 4. Fyll i fälten på skärmen och klicka sedan på OK.
 5. Markera typen av värdtjänst för domännamnet och klicka på OK.
 6. Fyll i värdkonfigureringssidan och klicka på OK.

OBSERVERA: Det kan ta upp till 24 timmar för ändringar i din dedikerade server att verkställas.

Steg 2 — Skapa och registrera dina domänvärdar

När du har konfigurerat ett domännamn och skapat en zonfil i Parallels Plesk-panelen behöver du skapa och registrera två domänvärdar för ditt domännamn. Om ditt domännamn finns registrerat hoss oss, kan du utföra detta moment i ditt konto hos oss. Om ditt domännamn finns registrerat hos ett annat företag behöver du kontakta dem för att få anvisningar beträffande registrering av en domännvärd.

Se

för anvisningar om hur du skapar domänvärdar och använder IP-adressen för din server (IP-adressen för din server återfins i hanteraren för din dedikerade eller virtuella privata server (VPS) eller i Plesk).

OBSERVERA: De två domänvärdarna du skapar kan användas för andra domännamn som finns på din virtuella privata server (VPS). Du behöver inte skapa en ny domänvärd för vardera av dina domännamn.

När du har skapat dina domänvärdar måste du registrera dem på din server.

Så registrerar du dina domänvärdar i Parallels Plesk-panelen

 1. Logga in på Parallels Plesk-panel som admin.
 2. Under Domäner, klicka på Domäner.
 3. Klicka på det domännamn du vill använda.
 4. Under Webbplats, klicka på DNS-inställningar.
 5. Klicka på Lägg till post, fyll i följande fält och klicka sedan på OK:
  • Typ av post — Markera A.
  • Ange domännamn — Ange underdomänen som du använde som domänvärd, t.ex. NS1.
  • Ange IP-adress — Ange din servers IP-adress.
 6. Upprepa det sista momentet med användning av följande information för att skapa ytterligare tre poster:
  • Typ av post — Markera A.
   Ange domännamn — Ange den underdomän du använde för din domänvärd, t.ex., NS2.
   Ange IP-adress — Ange IP-adressen till din server.
  • Typ av post — Markera NS.
   Ange domännamnet — typ www, eller ange underdomänen för din webbplats.
   Ange IP-adressen — Ange någon av underdomänerna du har skapat för din domänvärd, tillsammans med ditt domännamn, t.ex. NS1.exempel.com., där exempel.com är ditt domännamn.
  • Typ av post — Markera NS.
   Ange domännamnet — typ www, eller ange underdomänen för din webbplats.
   Ange IP-adressen — Ange någon av underdomänerna du har skapat för din domänvärd, tillsammans med ditt domännamn, t.ex. NS2.exempel.com., där exempel.com är ditt domännamn.

Steg 3 — Registrera namnservrarna

Nu när du har skapat och registrerat två domänvärdar behöver du ställa in namnservrarna för ditt domännamn så att de pekar på din dedikerade /virtuella privata server (VPS). För mer information, se

.

Steg 4 — Konfigurera dina namnservrar

Nu när du har registrerat de anpassade namnservrarna du skapade kan du peka din domän till dem. Se Ändra namnservrar för mina domäner och markera Jag har specifika namnservrar för mina domäner

Det kan ta upp till 48 timmar innan dessa och andra eventuella DNS-ändringar återspeglas på Internet.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.