WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Komprimera mappar i SSH

När du vill komprimera stora mappar eller om du inte har tillgång till en filhanterare måste du använda en Secure Shell (SSH) -anslutning för att skapa komprimerade filer.

Obligatoriskt: Du behöver en SSH-app för att slutföra dessa steg. Vi föreslår PuTTY för Windows eller Terminal för macOS .
 1. Anslut till ditt värdkonto med SSH .
 2. Använd kommandot ls för att lista filer och mappar, och cd och ../ för att flytta genom kataloger tills du är i katalogen ovanför den du vill komprimera. Om du till exempel vill komprimera mappen wp-content i mappen public_html ska du vara i mappen public_html.
 3. Använd något av följande kommandon beroende på vilken typ av komprimering du vill ha:
  • För att skapa en .tar.gz-fil anger du:
   tar -czvf filename.tar.gz / foldername
  • För att skapa en .zip-fil anger du:
   zip –r filnamn.zip / mappnamn
  I kommandona ovan ska du ersätta filnamnet med det namn du vill använda för den komprimerade filen och mappnamnet med namnet på mappen du vill komprimera.
 4. Välj Enter på tangentbordet.

Din mapp är nu komprimerad och du kan ladda ner filen till din lokala dator eller överföra den till en annan plats.

Mer information