GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Packa upp filer med SSH

När du packar upp stora filer eller om du inte har tillgång till en filhanterare måste du använda en Secure Shell (SSH) -anslutning för att extrahera filer.

Obligatoriskt: Du behöver en SSH-app för att slutföra dessa steg. Vi föreslår PuTTY för Windows eller Terminal för macOS .
 1. Anslut till din värdtjänst med FTP.
 2. Ladda upp filen i formatet .tar.gz eller .zip till en mapp där du vill packa upp filen.
 3. Anslut till ditt värdkonto med SSH .
 4. Använd kommandot ls för att lista filer och mappar, och cd och ../ för att flytta genom kataloger tills du befinner dig i den katalog till vilken du laddade upp filen.
 5. Använd något av följande kommandon beroende på vilken typ av fil du laddade upp:
  • För att extrahera en .tar.gz-fil anger du:
   tar -xvzf filnamn.tar.gz
  • För att extrahera en .zip-fil anger du:
   packa upp filename.zip
  I kommandona ovan ska du ersätta filnamnet med det faktiska namnet på din fil.
 6. Välj Enter på tangentbordet.

Din fil extraheras nu i mappen till vilken du laddade den.

Mer information