SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat manuellt på min AWS-server


Inte rätt servertyp? Gå tillbaka till listan över installationsanvisningar.

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ned ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på din Amazon Web Services (AWS)-server. I den här guiden ligger fokus på Application Load Balancer (ALB) i Elastic Load Balancer (ELB)-plattformen.

OBS!
• Du kan generera en begäran om certifikatsignering (CSR) på din Elastic Compute Cloud (EC2)-instans. Det finns flera sätt att göra det på. Kontrollera din serverdokumentation för mer information.
• Om du använder Elastic Container Service (ECS) behöver du ansluta till din Windows- eller Linux-instans och installera certifikatet manuellt.

 1. Logga in på din Amazon EC2-konsol på https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. I navigeringsmenyn till vänster förstorar du NÄTVERK OCH SÄKERHET och väljer Load Balancers.
 3. I huvudpanelen väljer du den Load Balancer där du vill ladda upp ditt certifikat.
 4. I det nya avsnittet nedan klickar du på fliken Listeners (Lyssnare).
 5. Klicka på Ändra i kolumnen SSL-certifikat för ditt HTTPS (Secure HTTP) Load Balancer Protocol.
 6. I det nya fönstret Välj certifikat markerar du alternativet för Ladda upp nytt SSL-certifikat till AWS Identity och Access Management (IAM).
 7. För Certifikatnamn anger du ett namn som gör att du enkelt kan hitta ditt SSL-certifikat längre fram
 8. I fältet Offentlig nyckel klistrar du in texten från filen exempel.com.key.
  • Det här ska omfatta raderna "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" och "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. För fältet Offentligt nyckelcertifikat klistrar du in texten från din slumpmässigt döpta .crt-fil.
  • Kontrollera att du inkluderar raderna "-----BEGIN CERTIFICATE-----" och "-----END CERTIFICATE-----".
 10. För fältet Certifikatkedja klistrar du in texten från din fil gd_bundle.crt (eller liknande).
  • Kontrollera att du inkluderar raderna "-----BEGIN CERTIFICATE-----" och "-----END CERTIFICATE-----".
  • Du bör ha totalt tre certifikatpaket mellan de två filerna i det här textfältet.
 11. Klicka på den blå knappen Spara för att slutföra din SSL-installation.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.