Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

GoDaddy klagomålsmekanismer

GoDaddy har åtagit sig att hjälpa dig att skydda dina juridiska rättigheter, oavsett om du representerar ett företag eller är en enskild person. GoDaddy erbjuder många mekanismer för tvistlösning för att lösa en rad olika problem.

Välj en fråga för att se svaret:

När behandlar GoDaddy ett klagomål om ett domännamn eller värdbaserat innehåll?

GoDaddy svarar på klagomål som de får genom sina mekanismer för att lösa klagomål och domstolsbeslut. Klaganden uppmanas att använda resolutionsmekanismerna innan de väcker talan.

Överst på sidan

Vilka typer av klagomål kan hanteras utan att väcka talan?

GoDaddy är en mycket tillgänglig registrator och värdtjänstleverantör och har skapat robusta processer för att behandla en mängd olika klagomål. Vi har två separata formulär för att skicka in klagomål:

Om GoDaddy inte är webbvärd för innehållet och bara domänregistratorn kan det hända att den inte kan svara på ett klagomål om immateriella rättigheter. Klagomål om immateriella rättigheter kan emellertid innebära digitala brott, och i sådana fall kan klagande fortfarande använda den mekanism för rapportering av digitala brott.

Överst på sidan

Om GoDaddy är registratorn för den ifrågasatta domänen eller är värd för det innehåll som är föremål för mitt klagomål, behöver jag då namnge GoDaddy i den rättsliga åtgärden som jag registrerar?

Nej. GoDaddy kommer att följa alla beslut som utfärdats av en behörig domstol beträffande det slutliga förfarandet för en kunds domän eller webbplats i fråga, oavsett om det nämns i en tvist eller rättslig åtgärd. När du har erhållit ett domstolsbeslut om domänen eller webbplatsen kan du skicka det till CourtDisputes@godaddy.com för behandling.

Överst på sidan

Var annars kan jag bestrida domänregistrering?

Klagomål om domänregistrering eller användning kan ifrågasättas av domänregistreraren. Klagomål kan även lämnas in i enlighet med ICANN: s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) eller genom en domstolsprövning, med förbehåll för våra stämningspolicy . Vissa domäner , såsom .BR och .IN, har unika policyer för tvistlösning som bestäms av respektive register. Mer information finns i enskilda register.

Överst på sidan

Hur kan jag få kunddata?

GoDaddys sekretesspolicy förbjuder frisläppande av kund- eller kontoinformation utan uttryckligt tillstånd från kunden. De enda undantagen är när det krävs enligt lag, att följa lagens förordningar eller följa en laglig process som utförs på GoDaddy eller någon av dess dotterbolag.

Om du söker identitet eller kontoinformation för en GoDaddy-kund i samband med civilrättsliga ärenden måste du faxa, maila eller betjäna GoDaddy.com, LLC med en giltig stämning, enligt vår stämningspolicy . I brottmål måste du vara medlem i brottsbekämpande samhälle.

Överst på sidan

Vad händer med att skaffa registrerardata?

Den personliga informationen i registreraruppgifterna visas inte längre i vår offentliga WHOIS av sekretessskäl. Som en ICANN-ackrediterad registrator har GoDaddy emellertid en mekanism för tredje part att begära åtkomst till icke-offentliga registrerardata (NPRD). Denna policy innehåller de allmänna riktlinjerna för en tredje part att begära åtkomst till NPRD på grundval av legitimt intresse. Om domänen har Domains By Proxy & reg; kan du lämna in klagomål via Domains By Proxy & reg; direkt .

Överst på sidan

Var kan jag läsa mer?

Vår fullständig juridisk policy finns tillgängliga för din granskning när som helst.

Överst på sidan

Mer information