|  Start
Hjälp

Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Forwarding email from another inbox

Depending on the options available in your existing email service, there are different ways to forward email to your Microsoft® Office 365 from GoDaddy mailbox.

  • Om din webbmejl har stöd för vidarebefordran kan det finnas inställningar eller egenskaper som du kan använda för att konfigurera det. I så fall använder du dessa och anger din nya e-postadress som den adress till vilken du vill vidarebefordra e-post.
  • Om du inte kan hitta någon inställning för att vidarebefordra e-post kan du be din nuvarande leverantör att vidarebefordra e-posten till din nya e-postlåda i Office 365 från GoDaddy. Detta kallas mail relay på engelska (vidarebefordran).

Nedan följer några länkar från en del olika leverantörer som kanske kan vara till nytta:

Forwarding email from Gmail™

Vidarebefordra e-post från Yahoo®

Nästa steg

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.