Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Fel: Kontrollera dina MX-poster och försök igen

Du har följt anvisningarna för att konfigurera Microsoft 365 från GoDaddy på en extern domän och nu får du meddelandet Kontrollera dina MX-poster och försök igen , eller ta inte emot e-post efter 48 timmar. Du kan behöva ta bort några gamla DNS-poster som inte längre behövs.

  1. Logga in på det externa domänkonto där du konfigurerar Microsoft 365.
  2. Följ anvisningarna för att lägga till DNS-poster till din externa domän .
  3. Ta bort eventuella MX-poster som inte ingår i konfigurationsinstruktionerna för Microsoft 365, t.ex. mailshare1 och smtp- poster.
  4. Ta bort eventuella SRV-poster för autodisc.
  5. Ta bort eventuella secureserver.net TXT-poster.
  6. Spara ändringarna.

Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna börjar gälla. Logga in på det GoDaddy-konto där du konfigurerar Microsoft 365 och se om dina nya e-postkonton fungerar. Om inte, ring support.

Mer information