SSL-certifikat Hjälp

Exchange Server 2016: Installera ett certifikat


Inte rätt servertyp? Gå tillbaka till listan över installationsanvisningar.

När du har begärt certifikatet i vårt onlineprogram och det är redo att installeras, måste du hämta de filer som vi skickar.

Först måste du installera det mellanliggande certifikatet på din Microsoft® Exchange Server 2016. Du kan även hämta mellanliggande certifikat från arkivet.

Installera SSL-certifikatet genom att fylla i den väntande begäran, importera certifikatfilen och sedan välja tjänsterna som certifikatet gäller för.

Så här installerar du ett mellanliggande certifikat i Microsoft Exchange Server 2016

 1. Klicka på Start och sedan på Kör ....
 2. Skriv mmc och klicka på OK. Fönstret Microsoft Management Console (Konsol1) öppnas.
 3. I Konsol1-fönstret klickar du på Fil och väljer sedan Lägg till/ta bort snapin-modul.
 4. I fönstret Lägg till eller ta bort snap-in väljer du Certifikat och klickar på Lägg till.
 5. I fönstret Datorkonto väljer du Datorkonto och klickar sedan på Nästa.
 6. I fönstret Välj dator väljer du Lokal dator och klickar sedan på Slutför.
 7. Klicka på OK i fönstret Lägg till eller ta bort snap-in.
 8. Klicka på + i fönstret Konsol1 för att utöka mappen Certifikat (lokal dator) till vänster.
 9. Högerklicka på Mellanliggande certifikatutfärdare, för musen över Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.
 10. I fönstret Guide för certifikatimport klickar du på Nästa.
 11. Klicka på Bläddra för att hitta filen för det mellanliggande certifikatet.
 12. I fönstret Öppna ändrar du filändelsefiltret till PKCS #7-certifikat (*.spc;*.p7b), väljer filen *_iis_intermediates.p7b och klickar sedan på Öppna.
 13. I fönstret Guide för certifikatimport klickar du på Nästa.
 14. Välj Placera alla certifikat i följande arkiv och klicka på Bläddra.
 15. I fönstret Välj certifikatarkiv, välj Mellanliggande certifikatutfärdare och klicka på OK.
 16. I fönstret Guide för certifikatimport klickar du på Nästa.
 17. Klicka på Slutför.
 18. Klicka på OK.
 19. Stäng Konsol1-fönstret och klicka på Nej för att ta bort konsolinställningarna.

Så här installerar du ett SSL-certifikat i Microsoft Exchange Server 2016

 1. Logga in på Exchange Admin Center.
 2. Välj Server i menyn till vänster och klicka sedan på Certifikat.
 3. Välj ditt certifikat (med statusen ”väntande begäran”) och klicka sedan på Slutför.
 4. Ange sökvägen som vi tillhandahåller till certifikatfilen (t.ex. \\server\folder\coolexample.crt) i Fil att importera från och klicka sedan på OK. Exchange installerar ditt certifikat.
 5. Välj ditt certifikat igen (statusen har ändrats till ”giltigt”) i avsnittet Certifikat och klicka sedan på Redigera (pennikonen).
 6. Klicka på Tjänster, välj de tjänster som certifikatet gäller för (SMTP, UM, UM-samtalsrouter, IMAP, POP och/eller IIS) och klicka sedan på OK. Ditt certifikat kan nu användas med Exchange 2016.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.