Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Blockera tid i onlinebokningar

Blockera en specifik tid, ett datum eller ett datumintervall i kalendern så att tiden inte är tillgänglig för kunder att boka.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Bläddra till Websites + Marketing och välj Hantera bredvid webbplatsen.
 3. På kontrollpanelen väljer du Bokningar och därefter Kalender.
 4. Välj Blockera tid.
  Knappen OLA Blockera tid markerad
 5. Lägg till en valfri Titel till den blockerade tiden som personlig referens. Den här titeln är inte synlig för kunderna.
 6. Ange start- och sluttid som du vill blockera. Blockera ett valfritt tidsintervall, inklusive hela dagar eller flera dagar i följd.
 7. (Tillval) Välj Upprepa för att fastställa hur ofta du vill återanvända de blockerade tiderna.
  • Välj frekvens för hur ofta den blockerade tiden ska upprepas (dag, vecka eller månad) och välj sedan specifika dagar i veckan eller månaden.
  • Till exempel:
   Låt oss säga att du behöver blockera tiden den första fredagen i varje månad, men endast var tredje månad.
   Upprepa blockerat tidsintervall – exempel med månader
  • Alternativt kanske du behöver hantera specifika veckodagar varannan vecka.
   Upprepa blockerat tidsintervall – exempel med veckor
  • När du har valt ett upprepat intervall som funkar för dig och ditt företag ska du välja när du vill att upprepningen av de blockerade tiderna ska upphöra.
   Upprepa blockerat tidsintervall – upprepning upphör
 8. Välj Blockera.

Den blockerade tiden visas nu i din kalender för onlinebokningar och gör det omöjligt för kunder att boka under detta tidsintervall.

Relaterade steg

Mer information