Gå direkt till huvudinnehållet

Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Begäran om utlämnande av icke-offentlig registrerarinformation

Av sekretessskäl visas inte längre den personliga informationen i registreringsdata i vår offentliga WHOIS. Som en ICANN- ackrediterad registrator har GoDaddy avtalsmässigt uppdrag att låta tredje parter begära åtkomst till icke-offentlig registreringsinformation (”NPRD”). Denna policy innehåller de allmänna riktlinjerna för en tredje part att begära åtkomst till NPRD på grundval av legitimt intresse (”Legitimate Interest”). Denna policy äventyrar inte den registrerades grundläggande intressen, rättigheter och friheter, vilket är förenligt med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) eller andra liknande sekretesslagar. Den här policyn är inte heller en ersättning för andra tillgängliga mindre påträngande mekanismer (se Viktiga överväganden, avsnitt 2 nedan) och vi förväntar oss att dessa mekanismer kommer att uttömmas före en begäran om NPRD, vilket bör vara en allvarlig väg och sista utväg med tanke på dess potentiella påverkan på den registrerade.

Viktiga överväganden:

 1. Legitimt intresse. Du måste visa legitimt intresse för den NPRD du söker på ett sätt som inte äventyrar den registrerades grundläggande intressen, rättigheter och friheter, i överensstämmelse med GDPR eller andra tillämpliga sekretesslagar, genom att utföra ett tredelat balanseringstest (”legitimt Intresseanalys ”eller” LIA ”) och skicka in dina resultat för granskning av GoDaddy . Om du vill veta mer om LIA kan du konsultera dina juridiska rådgivare eller läsa hjälpartiklar via UK Information Commission's Office .
 2. Mindre påträngande mekanismer. GoDaddy erbjuder många mindre påträngande mekanismer för att hantera både övergrepp och intrång.

  De registrerades grundläggande rättigheter och friheter överväger tredjeparts legitima intresse när andra rimliga och mindre påträngande mekanismer finns tillgängliga.

 3. Dataskydd. Du måste visa att du har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att eventuell NPRD som tas emot genom den här processen utförs på ett sätt som överensstämmer med GDPR eller andra tillämpliga sekretesslagar. Dessutom kan GoDaddy kräva en granskning av din databehandlingsmetod för att säkerställa att sådan praxis följer GDPR eller annan tillämplig sekretesslagstiftning.
 4. Datahantering av NPRD. Du kommer att vara ansvarig för att bortskaffa NPRD inom 30 dagar efter mottagandet eller när du inte längre kan lita på legitimt intresse som den lagliga grunden för bearbetning av NPRD; beroende på vilket som är snabbast.

Så skickar du in en begäran om NPRD

 1. Om du vill skicka in en begäran om NPRD ska du ladda ned och fylla i ”NPRD-formuläret”, inklusive all dokumentation, och skicka in din ifyllda fil till whoisrequests@godaddy.com .
 2. När du har mottagit din ifyllda fil, GoDaddy inleder en utredning och svarar på en begäran inom 30 dagar efter mottagandet.
  • Begäran får endast gälla för nuvarande domänregistreringar. Vi tillhandahåller inte historisk eller arkiverad NPRD genom denna process.
  • Begäran måste innehålla exakt domännamn som granskas. Vi uppfyller inte partiella matchningsbegäranden genom den här processen.
  • Begäran granskas och uppfylls per domän. Vi tillhandahåller inte sökresultat för flera relaterade domäner eller NPRD med den här processen.
  • Vi tillhandahåller inga ytterligare kontaktuppgifter förutom följande: registrerare, administratör eller tekniskt namn och e-postadress.
 3. Om GoDaddy efter eget gottfinnande drar slutsatsen att du har visat ett berättigat intresse för den begärda NPRD skickar vi dig ett WHOIS-åtkomstavtal för att underteckna och vid signering ger dig begränsad tillgång till den begärda NPRD.
  • Om vi drar slutsatsen att du inte har visat ett berättigat intresse för NPRD kommer ingen information att lämnas.