Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Anslut ditt Google Analytics-konto

OBS! Om du inte har ett Google Analytics-konto än måste du skapa ett och konfigurera en egendom för din butik innan du ansluter. För Google Analytics 4 behöver du även skapa en Data Stream och en API-hemlighet för Measuring Protocol innan du kan börja ta emot spårningsdata. För närvarande stöds både Universal Analytics (UA) och Google Analytics 4 (GA4) -egenskaper.

  1. Logga in på WordPress
  2. Från menyn till vänster går du till WooCommerce och väljer Inställningar .
  3. Välj fliken Integration .
  4. Klicka på knappen Anslut ditt Google-konto .
  5. Du måste sedan logga in på ditt Google-konto som innehåller den analysegenskap som du vill använda.
  6. Google ber dig tillåta de behörigheter som anges på den här skärmen. Klicka på Fortsätt .
  7. Sedan dirigeras du tillbaka till sidan Integrationer . Du kommer att märka två fält, ett för egendomen Google Analytics 4 och ett för egenskapen Universal Analytics. Alla fastigheter som är kopplade till det anslutna Google Analytics-kontot visas i listrutorna. Välj de du vill ansluta.

    OBS! Om du väljer att lämna ett av fälten tomt (eller ta bort en egenskap även efter att du har valt den) kommer spårningen av data genom den egenskapen att sluta. Om du exempelvis vill sluta använda Universal Analytics-egendomen kan du ta bort den från fältet och din webbplats skickar automatiskt all relevant information automatiskt endast till den anslutna Google Analytics 4-egendomen.

  8. När du har anslutit de valda fastigheterna klickar du på knappen Spara ändringar längst ner på sidan.

Om du har problem med att ansluta, kontrollera felsökningsläget innan du försöker ansluta igen. Detta loggar information, t.ex. API-förfrågningar, som hjälper supportteam att felsöka dina problem. Lämna det här inaktiverat för bästa resultat, såvida du inte får problem.

Mer information