Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ange ett försäljningspris för en enkel produkt

WooCommerce har inbyggd funktionalitet för att sätta upp försäljningspriser för dina produkter. Följande steg visar dig hur du fastställer ett försäljningspris.

  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn till vänster klickar du på Produkter , där de utvidgas och ger ytterligare alternativ.
  3. Välj Redigera för den produkt där du vill lägga till ett försäljningspris.
  4. I avsnittet Produktdata på fliken Allmänt anger du ett pris i rutan Försäljningspris.
  5. OBS! Detta lägger till ett försäljningspris för din produkt som träder i kraft omedelbart när ändringarna sparas och gäller tills de tas bort manuellt. För att ställa in ett schema för ditt försäljningspris, se de valfria stegen nedan.

  6. (Valfritt) Välj länken Schema. Ytterligare två fält visas.
  7. (Valfritt) Ange start- och slutdatum för din försäljning i fälten Försäljningspris.
  8. OBS! Om du ställer in ett försäljningsschema börjar försäljningen 00:00:00 på datumet i det första fältet och slutar kl. 23:59:59 av datumet i det andra fältet.

  9. Välj knappen Uppdatera (högst upp till höger på sidan) för att spara dina ändringar.

Relaterade steg

Mer information