Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Ange en faktureringsplan för prenumeranter

När du manuellt har lagt till kunden som prenumerant behöver du ordna start- och slutdatum samt återkommande fakturering.

Obligatoriskt: WooCommerce-prenumerationer är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress E-handelshotell eller som ett fristående köp.

  1. I metarutan Schema under Betalning väljer du intervall och tidsperiod för återkommande betalningar. Om du exempelvis ska fakturera kvartalsvis väljer du Var tredje och månad.
  2. Som Startdatum väljer du prenumerationens första dag, och den kan inte anges som ett framtida datum.
  3. Sedan väljer du ett slutdatum i kalendern för Slut på provperiod om tillämpligt.
  4. Under Nästa betalning väljer du datum för start på nästa faktureringscykel.
  5. Välj ett Slutdatum som blir sista dagen som prenumerationen är aktiv.
  6. Klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Ange en faktureringsplan för Subscriptions

Nästa steg

Relaterade steg

Mer information