Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till återkommande moms i ett Prenumeration

Om du vill att varje förnyelsebetalning ska inkludera moms måste du lägga till en skattesats eller skattesatser i prenumerationen. Innan du lägger till en skattesats i prenumerationen måste du ange skattesatser i WooCommerce .

Obligatoriskt: WooCommerce-prenumerationer är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress E-handelshotell eller som ett fristående köp.

När du har ställt in skattesatser och en prenumerationsprodukt har lagts till och sparat kan du lägga till en skattesats i en prenumeration:

  1. Klicka på knappen Lägg till objekt i objektets metafält.
  2. Klicka på knappen Lägg till moms.
  3. Klicka på alternativknappen bredvid den skattesats som du vill lägga till.
  4. Klicka på Lägg till .
  5. Klicka på Beräkna om .
  6. Upprepa för varje skattesats som du vill använda för prenumerationen.

En ny momskolumn visas bredvid kolumnen Total för varje rad. Momsvärden för varje rad visas initialt som en bindestreck (-). OBS! De kan även ställas in manuellt genom att redigera varje rad och klicka på pennikonen på raden.

Nästa steg

Relaterade steg

Mer information