Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Add s dropdown menu to my website

Dropdown menus in your website's navigation bar are a great way to group pages and help visitors discover them—without having to click their way to each one. It also helps keep your navigation bar more compact.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Rulla ner, expandera Websites + Marketing och välj Hantera bredvid din webbplats.
 3. Välj Redigera webbplats eller Redigera webbplats för att öppna webbplatsverktyget.
 4. Add a dropdown menu, similar to how you'd add a new page:
  • In a browser, in the right panel, select Add a new section + icon Add Page, and then New Dropdown.
   Screenshot of the Site Navigation bar
  • In the GoDaddy mobile app, tap Pages, tap Add, and then tap Dropdown menu.
 5. Write your menu title (required field). Keep your navigation bar simple with short, clear names.
 6. Under Select dropdown pages, you can now select which pages on your site your dropdown will link to.
  • The pages will appear in your dropdown in the order that they appear in your site navigation. You can reorder your pages in your site navigation.
  • If you want to add links to external webpages, you'll be able to do that later, after you've created your dropdown menu.
 7. När du är klar väljer du Skapa meny .
 8. Dina ändringar sparas automatiskt. Använd Förhandsgranskning för att se resultaten och när du är redo att göra ändringarna synliga för allmänheten kan du publicera din webbplats.

Mer information