godaddy-about-us-leadership-debra-100x

Debra Weissman
Senior Vice President of Commerce, Data & Application Services Platforms

Tillbaka

Som GoDaddys Senior Vice President for Commerce, Data, & Application Services Platforms, har Debra Weissman erfarenhet från flera befattningar inom produkt och engineering i e-handel, identitet, personalisering och mobila plattformar och upplevelser. Hon började på GoDaddy 2014 och ansvarar för GoDaddys plattformsomvandling inom dessa områden.

Före GoDaddy var Debra Chief Product Officer på University of Phoenix, Vice President of Product for Mobile and Personalization på Yahoo, och hon hade ledande befattningar på Microsoft i 15 år, inklusive som Group Program Manager Windows User Experience och hon drev product, engineering, QA, och operations för Xbox Live Entertainments e-handelsplattform och rekommendationssystem.

Debra har en magisterexamen i historia från University of Washington, en fil.kand i journalistik och en fil.kand i historia från Boston University. Under sin tid som CPO (produktchef) på University of Phoenix slutförde hon sin MBA om det nya lärsystem som hennes team designade. Hon läser för närvarande in en magisterexamen i datorvetenskap vid Northeastern University.