Monica-Bailey-NEW

Monica Bailey
Chief People Officer

Tillbaka

Som ledare för GoDaddys företagskultur ansvarar Monica för rekryterings- och prestationshantering, förmåner, lärande och utveckling, anställning, inkludering och partnerskap med våra medarbetare och ledare över hela världen. Sedan hon började på GoDaddy 2013 har Monica startat flera initiativ inklusive en förbättrad process för utvecklingssamtal i samarbete med Stanford-universitetet för att minska omedveten partiskhet, samtidigt som fantastiska resultat och en distinkt kultur har förstärkts. Hon har dessutom spelat en avgörande roll för en mer jämlik karriärstruktur med samma lön för samma arbete och ett system för medarbetarfeedback som förbättrar GoDaddys företagskultur.

Före GoDaddy arbetade Monica på Microsoft i 17 år, där hon i egenskap av betrodd affärspartner hjälpte till att skapa en HR-praxis vid företagsfusioner och företagsförvärv. Hon ledde även det interna bedömnings- och utvecklingsprogrammet vars syfte var att hitta och utveckla topptalanger inför framtiden, inklusive efterträdare till företagets chefer och VD. Hon drev även ett eget coach- och konsultföretag inom HR.

Monica har en kandidatexamen i psykologi och kommunikation, med fokus på genusvetenskap, från Washington State University.