none

Caroline Donahue
Tidigare marknadsföringschef och säljansvarig på Intuit

Tillbaka

Caroline har stor erfarenhet av att driva internationell försäljning och marknadsföring och har mer än 30 års erfarenhet från high tech-branschen. Hennes expertis omfattar varumärke, digital marknadsföring, kundrekrytering, global expansion, flerkanalsdistribution och säljstöd – med tonvikt på små och medelstora företag. Caroline har haft olika roller på Intuit – verkställande direktör och marknadsföringschef och säljansvarig, samt vice vd för försäljning och försäljnings- och marknadsföringsdirektör. Hon har också haft roller inom försäljning, kanalhantering och fältmarknadsföring på Apple Inc., NeXT Computer, och Knowledge Adventure. Hon sitter i flera styrelser, däribland Experian PLC, ett globalt data- och informationstjänsteföretag med bas i London, Emerge America, ett politiskt ideellt företag som fokuserar på att rekrytera och utbilda kvinnor att ställa upp som politiska kandidater, samt Computer History Museum, den främsta institutionen med fokus på high tech-branschens förflutna och nutid. Hon sitter dessutom i Executive Committee of Northwestern C100, en professionell nätverks- och mentorgrupp för kvinnor, är mentor för She-Can, en ideell organisation som hjälper kvinnor från Rwanda och Kambodja lyckas på amerikanska colleges och därefter. Caroline har en fil.kand från Northwestern University och bor i the Bay Area och New York.