photo-leadership-andrew-low-ahkee

Andrew Low Ah Kee
Chief Operating Officer

Tillbaka

I egenskap av Chief Operating Officer ansvarar Andrew för GoDaddy:s saluföringsaktiviteter i hela världen. I Global Market Operations-teamet ingår globala funktioner för marknadsföring, online-försäljning prissättning och analys. Även GoDaddys internationella expansion och regionala team ingår. Andrew och hans team fokuserar på att höja resultaten på årsbasis och möjliggöra tillväxt genom expansion av varumärke och marknad.

Innan Andrew började på GoDaddy 2014 var han direktör för KKR Capstone, där han arbetade med investeringsteamen för konsumenter, teknik och media för att utvärdera investeringsmöjligheter och påskynda tillväxten inom portföljbolag. Han hade ett nära samarbete med GoDaddy sedan KKR:s investering 2011. Innan han kom till KKR var han konsult hos Boston Consulting Group.

Andrew har en MBA från Harvard Business School och en filosofie kandidatexamen i tillämpad vetenskap från University of Toronto.