GoDaddy

Tjänsteavtal för webbplatsverktyg

Senast reviderad: 2020-04-21

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

 1. ÖVERSIKT
 2. Avtalet för tjänsten Webbplatsverktyg (detta “avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet.  Detta avtal utgör villkoren för din användning av GoDaddys webbplatsverktyg (”webbplatsverktyg” eller “tjänsterna”) och utgör hela avtalet mellan dig och GoDaddy angående detta ämne.

  Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy.  Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller kund ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna.  Såvida inget annat anges i detta avtal ska avtalet inte anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

  Du bekräftar och godkänner att (i) GoDaddy, efter eget gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer eller överenskommelser som ingår i detta avtal och att sådana ändringar eller modifieringar ska träda i kraft direkt när de läggs upp på den här webbplatsen och att (ii) din användning av den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts (så som anges i datumet för senaste ändring högst upp på sidan) ska utgöra ditt godkännande av detta avtal efter den senaste ändringen.  Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen.  Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Därför är det mycket viktigt att du ser till att informationen i ditt kundkonto (“kundkonto”), inklusive din e-postadress, är aktuell. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig e-postadress.

 3. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA
 4. Hemsidor + Marknadsföring. GoDaddyHemsidor + Marknadsföring är ett molnbaserat verktyg med vilket du kan utforma, skapa, bygga och marknadsföra (vilka tjänster som är tillgängliga beror på valt tjänsteprogram) en onlinenärvaro för dina specifika ändamål genom att integrera webbplatser, värdtjänster, säkerhet, sociala medier, onlinebutik, online-möten, e-postmarknadsföring, digital marknadsföring och/eller andra funktioner som ingår i verktyget och erbjudandet.   Utöver som anmärkts in avsnittet Undantag och begränsningar i detta avtal, faller din användning av tjänsterna under detta avtals villkor och följande GoDaddys produktspecifika tjänsters användningsvillkor införlivas häri genom hänvisning: (i) Avtal för tjänsten Onlinebokföring, (ii) Avtal för marknadsföringsprogram, (iii) Serviceavtal för tjänsten Bli hittad, (iv) Avtal om certifikattjänster; och (iv) Avtal om e-postbaserade marknadsföringstjänster

  GoDaddy Social.  GoDaddy sociala tjänster har som mål att ge dig både ett team och tekniken som krävs för att förbättra din närvaro på sociala medier. Programmen för GoDaddy sociala tjänster kan innehålla följande funktioner: optimering av social profil; recensionssvar; anpassade inlägg på sociala medier; varumärkesanpassade e-postkampanjer samt rapporter och insikter. Exakt vilka funktioner som ingår beror på vilket program du köper.

  • Optimering av social profil skapar och uppgraderar samtliga av dina sidor på sociala medier med obegränsade regelbundna uppdateringar för att hålla ditt företag relevant och uppdaterat. Det kan innehålla en professionell fotografering för ditt företag för att skapa en portfölj med professionellt tagna och redigerade foton som kan användas överallt där du finns på sociala medier.
  • Obegränsat antal recensionssvar spårar recensioner om ditt företag på Google, Yelp och Facebook och kommer att besvara varje recension, oavsett om den är positiv eller negativ. Du kan till och med välja att granska och godkänna varje svar innan vi lägger upp dem. Utöver det har vi koll på recensioner som strider mot Yelps, Googles eller Facebooks riktlinjer och flaggar de recensionerna för dig.
  • Anpassade inlägg på sociala medier skapar en unik marknadsföringsplan med din input och gör sedan anpassade inlägg på Facebook, Instagram och Twitter. Anpassade inlägg kan även innehålla on-demand-kampanjer på sociala medier som gäller tidskänsliga specialerbjudanden, kampanjer eller event som ditt företag kör. Antalet inlägg per vecka varierar baserat på vilken prenumerationstjänstsplan du har.
  • I våra varumärkesanpassade e-postkampanjer ingår vårt team som designar varumärkesanpassade e-postkampanjer för eventuppdateringar och andra slags specialerbjudanden som skickas till din prenumerantlista.
  • Rapporter och insikter ger dig möjligheten att spåra information på precis allt innehåll vi publicerar och hur konsumenter engagerar sig i det innehållet. Denna information delas med dig via material för resultatsrecensioner.

 5. E-HANDELS- OCH MÖTESTJÄNSTER
 6. Innehåll i butik och möten

  Du ansvarar själv för att tillhandahålla, uppdatera, överföra och underhålla din webbplats och eventuella filer, sidor, data, verk, information och/eller material på, i, som visas, länkas eller överförs till, från eller via din webbplats inklusive, men inte begränsat till, varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, e-post eller andra meddelanden, metataggar, domännamn, programvara och text. Det är ditt ansvar att säkerställa att din webbplats följer alla lokala, regionala, federala och internationella lagar och bestämmelser. Ditt webbplatsinnehåll ska även omfatta eventuella registrerade domännamn som du tillhandahåller eller som har registrerats åt dig i samband med tjänsterna. Du bekräftar att du är medveten om att GoDaddy räknar med att du kommer att använda allt innehåll på de webbplatser som du skapar eller styr på rätt sätt.

  Tillgänglighet av e-handels- och mötestjänster

  Enligt villkoren i detta avtal kommer GoDaddy att försöka tillhandahålla tjänsterna tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan under avtalets löptid. Du godkänner att tjänsterna emellanåt kan vara otillgängliga eller inte kan användas av olika orsaker, inklusive och utan begränsning: (i) fel på utrustningen; (ii) regelbundet underhåll eller reparationer som GoDaddy emellanåt utför eller (iii) orsaker som ligger utanför GoDaddys kontroll eller som inte rimligtvis kan förutses av GoDaddy, inklusive och utan begränsning, avbrott eller fel i telekommunikation eller länkar för digital överföring, fientliga nätverksangrepp, överbelastning i nätverk eller andra fel. Du godkänner att GoDaddy inte kan styra över tillgången till tjänsterna på en kontinuerlig eller oavbruten basis.

  Produktkatalog

  Du samtycker till att prestandan hos ditt företags webbplats kan komma att sänkas vid ett visst antal produkter, beroende på eventuella fysiska och praktiska begränsningar, inklusive (men inte begränsat till) systemuppbyggnad, systemkapacitet, systembelastning, slutanvändarens internetanslutning och datorkonfiguration. Du accepterar att GoDaddy inte har någon kontroll över potentiella fysiska och praktiska hinder som kan uppstå vid ett osäkert antal produkter i en kategori.

  Betalning och skatter gällande slutkund

  Du förstår att du ansvarar för att samla in och hantera alla slutkundbetalningar. Likaså ansvarar du för betalning av alla tillämpliga statliga, federala eller internationella skatter på produkter som du säljer med hjälp av tjänsterna. Det är ditt ansvar att läsa, ingå och godkänna alla slutanvändarlicensavtal som krävs för användning av de betalningsmetoder och skattealternativ som du väljer. GoDaddy är inte ansvarigt för riktigheten i de uppgifter som erhålls genom betalningsmetoderna och skattealternativen. Du ansvarar för eventuella extra skatter och tullar som påförs transaktionen. Du kan komma att bli föremål för utländska skattemässiga skyldigheter när du säljer till köpare. Du är själv ansvarig för att följa alla inhemska och utländska lagar gällande skatt, frakt, och export med avseende på försäljningen av dina varor till internationella köpare.

  Lagring och säkerhet

  Du ska alltid stå för hela risken för förlust och skada på din webbplats och på allt innehåll på din webbplats. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretess gällande ditt lösenord och din kontoinformation. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla handlingar, försummelser och användning under samt avgifter som uppstår i samband med ditt konto eller lösenord, eller i samband med webbplatsen eller med något av ditt webbplatsinnehåll som visas, länkas, överförs genom eller lagras på servern. Du är ensam ansvarig för att vidta åtgärder för att: (i) förhindra förlust eller skada på ditt webbplatsinnehåll; (ii) upprätthålla oberoende arkiv- och säkerhetskopior av ditt webbplatsinnehåll; (iii) garantera säkerheten, sekretessen och integriteten för allt ditt webbplatsinnehåll som överförs genom eller lagras på GoDaddys servrar; samt (iv) säkerställa sekretessen för ditt lösenord. GoDaddys servrar och värdtjänster är inte ett arkiv och GoDaddy har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan person när det gäller förlust, skada eller förstörande av ditt innehåll. Om ditt lösenord tappas bort, stjäls eller på annat sätt äventyras ska du omedelbart meddela GoDaddy därom, varpå GoDaddy ska avbryta tillgången till din webbplats via det lösenordet samt utfärda ett nytt lösenord till dig eller till din auktoriserade representant. GoDaddy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller ditt konto, antingen med eller utan din vetskap. Däremot kan du komma att hållas ansvarig för förluster som drabbar GoDaddy eller annan part på grund av att någon annan använder ditt konto eller ditt lösenord.

  Provvillkor

  Provvillkoren tillhandahålls endast i referenssyfte. GoDaddy är inte ansvarigt för din användning av provvillkoren – du använder dessa på egen risk. Standardvillkoren som anges på sidan Villkor kan användas med följande friskrivningsklausul: Beskrivningarna och förslagen är inte laglig, skattemässig eller finansiell rådgivning. GoDaddy garanterar inte lagligheten i någon formulering eller bestämmelse som tillhandahålls av eller härrör från sådana beskrivningar och förslag. Du bör rådgöra med en advokat för att se till att villkoren är tillräckliga för att tillgodose dina behov, att de är lämpliga för din jurisdiktion och att de är juridiskt bindande för dina kunder.

 7. SÄRSKILDA BESTÄMELSER FÖR GODADDY SOCIAL
 8. Äganderätt “Innehåll” betyder text, grafik, bilder, musik, mjukvara, ljud, video, originalverk av alla slag och information eller annat material som publiceras, genereras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängligt genom tjänsterna. Med “GoDaddy innehåll” menas allt innehåll som har skapats eller licensierats av GoDaddy (inklusive och utan begränsning, innehåll skapat för dig eller med din samverkan). “Kundinnehåll” innebär allt innehåll som kontoinnehavare (du själv inkluderad) tillhandahåller och som gös tillgängligt genom tjänsterna.

  GoDaddy gör inga anspråk på ägarskapsrättigheter avseende något kundinnehåll, och ingenting i detta avtal ska anses begränsa några som helst rättigheter som du har att använda och utnyttja ditt kundinnehåll. Med förbehåll för ovanstående, äger GoDaddy och dess licensgivare exklusivt alla rättigheter, titel och intresse i och för tjänster och GoDaddys innehåll, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter. Du godkänner att tjänsterna och GoDaddys innehåll skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagarna samt andra lagar i USA och andra länder. Du samtycker till att inte ta bort, ändra eller dölja någon upphovsrätt, varumärken, servicemärken eller andra meddelanden om äganderätt som ingår i eller medföljer tjänsterna eller innehållet.

  Rättigheter till innehåll beviljade av dig. Genom att göra kundinnehåll tillgängligt via tjänsterna garanterar du härmed GoDaddy en icke-exklusiv, överförbar, vidarelicensierbar, global, royalty-fri licens, att använda, kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten baserade därpå, offentligt visa, framföra och distribuera ditt kundinnehåll i samband med drift och tillhandahållning av tjänster och innehåll till dig och dina auktoriserade kontoinnehavare. Du är ensam ansvarig för ditt kundinnehåll. Du representerar och garanterar att du äger ditt fulla kundinnehåll eller att du har alla rättigheter som krävs för att ge oss licensrättigheter till kundinnehållet enligt detta avtal. Du representerar också och garanterar att varken ditt kundinnehåll eller din användning och tillhandahållande av kundinnehållet som ska göras tillgängligt via tjänsterna, och inte heller någon användning av GoDaddy av ditt kundinnehåll på eller via tjänsterna på något sätt gör intrång, tillskansar sig eller bryter en tredje parts immateriella eller publicerings- eller sekretessrättigheter, eller resulterar i att gällande lag eller förordningar bryts. Du tar ansvar för alla risker i samband med innehåll, inklusive för alla som är beroende av dess korrekthet, fullständighet eller användbarhet, eller vid ett avslöjande av dig av information i innehåll som gör dig personligt identifierbar.

  Du kan ta bort ditt kundinnehåll genom att kontakta oss och begära att det avlägsnas. Men i vissa fall kan en del av ditt kundinnehåll (inklusive, men utan begränsning, inlägg eller kommentarer som har gjorts) inte tas bort helt och kopior av kundinnehåll kan fortsätta att existera på tjänsterna i form av arkiv eller säkerhetskopior. Vi tar inte ansvar för och kan inte stå till svars för avlägsnande eller borttagning av (eller för utebliven borttagning eller avlägsnande av) någon del av ditt kundinnehåll.

  Fotografier, videor och inspelningar. I den utsträckning du begär att vi fotograferar, filmar och/eller spelar in dig, kan vi göra det och alla sådana bilder, videor eller inspelningar kommer att betraktas som GoDaddys innehåll och kommer att ägas enbart av GoDaddy. I den mån sådana bilder, videor eller inspelningar innehåller en tredje parts namn, bild, likhet med eller röst, garanterar du och utfäster att du kommer att få alla nödvändiga tillstånd och berättiganden från sådan tredje part. I händelse av att du vill använda sådana bilder, videor eller inspelningar i samband med din verksamhet och utanför tjänsterna, kan vi på din begäran och mot en avgift välja att ge dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-vidarelicensierbar, global licens för att använda, kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten baserade på, offentligt visa, offentligt framföra och publicera vissa av dessa foton, videor eller inspelningar.

  Rättigheter till innehåll beviljade av GoDaddy. Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger GoDaddy dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-vidarelicensierbar licens för att hämta, kopiera, visa och skriva ut GoDaddys innehåll endast i samband med din tillåtna användning av tjänsterna och enbart för dina personliga och icke-kommersiella syften.

  DMCA/Upphovsrättspolicy. GoDaddy MSH Inc. respekterar upphovsrätten och förväntar sig att deras användare ska göra detsamma. Läs igenom GoDaddy MSH Inc.’s upphovsrätts- och IP-policy på www.mainstreethub.com/copyright-policy/, för mer information.

  Tillträdesrättigheter. Som en del av tjänsterna kan du välja att ge GoDaddy rätt att för din räkning hantera profiler, applikationer eller webbplatser hos tredjepart (“Tredje parts tjänster”) och använda användarnamn och lösenord som du tillhandahåller för att logga in på tredje parts tjänster (sådan information som inbegriper “inloggning av tredje part”). Du samtycker härmed till att GoDaddy får rätt att (1) i ditt namn skapa, få åtkomst till och hantera tredjepartstjänsterna genom att använda GoDaddys innehåll, kundinnehåll och offentligt tillgänglig information; (2) enligt GoDaddys gottfinnande publicera kundinnehåll eller GoDaddys innehåll till tredjepartstjänsterna, inbegripet men inte begränsat till innehåll som nämner, diskuterar eller marknadsför tredje part; (3) för din räkning ha åtkomst till, lagra, analysera eller på annat sätt använda information som finns tillgänglig i tredjepartstjänsterna; (4) genom att använda GoDaddys och dess samarbetspartners resurser, vara värd för tredjepartstjänsterna i den utsträckning som behövs för att kunna erbjuda dem; och (5) använda och lagra inloggningsuppgifter hos tredje part för att uppnå något av ovanstående. DU SAMTYCKER TILL OCH GODKÄNNER ATT, NÄR GoDaddy SKAPAR, FÅR ÅTKOMST TILL OCH HANTERAR TREDJEPARTSTJÄNSTERNA, AGERAR GoDaddy SOM DITT OMBUD, INTE SOM OMBUD ÅT TREDJE PART ELLER ÅT TREDJE PART SOM HANTERAR TREDJEPARTSTJÄNSTERNA. Din tillgång till tjänster från tredje part regleras helt genom en överenskommelse mellan dig och operatören av tredjepartstjänsterna. När du upphört att använda GoDaddys tjänster, får du både rätt till att få åtkomst till och kontrollera de tredjepartstjänster som GoDaddy eller dess samarbetspartners inte står värd för, samt till kundinnehåll. GoDaddy har när rätt att när som helst, även efter att du upphört att använda tjänsterna, ta bort, inaktivera, ändra, avlägsna eller på annat sätt hantera tredjepartstjänsterna, i förekommande fall, som GoDaddy eller dess samarbetspartners är värd för.

  Begränsningar av innehåll. Du är medveten om och accepterar att:

  • Din användning av denna webbplats och tjänsterna, inklusive kundinnehåll som du skickar in, lyder under detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

  • Du får inte samla in eller lagra (eller tillåta någon annan att samla in eller lagra) något kundinnehåll eller någon icke-offentlig eller personligt identifierbar information om en annan person eller enhet, utan dennes föregående skriftliga medgivande.

  • Du får inte använda tjänsterna på ett sätt (som bestäms av GoDaddy efter eget gottfinnande) som: är olagligt eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet; främjar, uppmuntrar eller bedriver utnyttjande av barn eller aktivitet som är kopplad till spridning av material som innehåller sexuellt utnyttjande av barn; främjar, uppmuntrar eller bedriver terrorism, våld mot människor, djur eller egendom; främjar, uppmuntrar eller ägnar sig åt skräppost eller andra oönskade massutskick av e-post eller hackning eller knäckning av datorer eller nätverk; bryter konsumentskyddslagen Ryan Haight Online Pharmacy från 2008 eller liknande lagstiftning, eller främjar, uppmuntrar eller bedriver försäljning eller distribution av receptbelagda läkemedel utan giltigt recept; bryter Online Sex Trafficking-lagen från 2017 eller liknande lagstiftning, eller främjar eller underlättar prostitution och/eller sexhandel; gör intrång på annan persons eller enhets immateriella rättigheter; bryter mot annan användares eller annan persons eller enhets sekretess- och publiceringsrättigheter, eller bryter mot tystnadsplikt gentemot annan användare eller annan person eller enhet; stör driften av tjänsterna; innehåller eller installerar virus, maskar, programfel, trojaner eller annan kod, filer eller program som utformats för att, eller kan, störa, skada eller begränsa funktionaliteten i program- eller hårdvara; eller innehåller falskt eller vilseledande språk eller ogrundade eller jämförande påståenden, om GoDaddy eller GoDaddys tjänster.

  • Du får inte modifiera eller ändra någon del av tjänsterna eller någon av dess relaterade tekniker.

  • Du får inte skaffa dig åtkomst till GoDaddys innehåll eller kundinnehåll genom någon teknik och metod, utöver genom tjänsterna eller annat sätt som GoDaddy kan utse.

  • Du accepterar risken att förlora en del av eller hela ditt kundinnehåll.

  • Vidare kommer du inte: försöka komma åt eller söka i tjänsterna eller innehållet eller ladda ner innehåll från tjänsterna genom att använda några andra sökmotorer, programvara, verktyg, agenter, enheter eller mekanismer (inklusive spindlar, robotar, sökrobotar, data mining-verktyg eller liknande) än den mjukvara och/eller sökagenter som tillhandahålls av GoDaddy MSH Inc. eller andra allmänt tillgängliga webbläsare hos tredje part; använda tjänsterna eller sälja GoDaddys innehåll, eller någon del därav, eller till förmån för tredje part eller på något annat sätt otillåten enligt dessa villkor; förfalska TCP/IP-pakethuvud eller någon del av rubrikinformationen i e-post eller diskussionsgruppsinlägg, eller på annat sätt använda tjänster eller innehåll för att skicka ändrad, vilseledande eller från falska källor identifierad information; försöka att dechiffrera, dekompilera, demontera eller dekonstruera någon av den programvara som används för att tillhandahålla tjänster eller innehåll; samla in eller lagra personlig information från tjänsterna eller från andra användare av tjänsterna utan deras uttryckliga tillstånd; imitera eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet; eller uppmuntra eller tillåta någon annan person att göra något av ovanstående.

  Även om vi inte är skyldiga att övervaka tillgång till eller användning av tjänster eller innehåll, eller att granska eller ändra innehåll, har vi rätt att göra så för att kunna driva tjänsterna och säkerställa dessa villkor, samt att följa tillämpliga lagar eller andra juridiska krav.

  VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN, MEN ÄR INTE SKYLDIGA TILL, ATT TA BORT ELLER INAKTIVERA INNEHÅLL, VID VILKEN TIDPUNKT SOM HELST OCH UTAN FÖRVARNING, OM VI, ENLIGT EGET GOTTFINNANDE, ANSER NÅGON DEL AV INNEHÅLLET VARA STÖTANDE ELLER STÅ I STRID MED DESSA VILLKOR. VI HAR RÄTT ATT UTREDA KRÄKNINGAR AV DESSA VILLKOR ELLER UPPFÖRANDE SOM KAN PÅVERKA TJÄNSTERNA. VI KAN ÄVEN SAMRÅDA OCH SAMARBETA MED BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER FÖR ATT VÄCKA ÅTAL MOT ANVÄNDARE SOM BRYTER MOT LAGEN.

  Återbetalningar och avbeställningar. Du kan avbryta GoDaddy Social när som helst. Du måste dock avbryta senast 48 timmar innan nästa faktureringsdatum för att uppsägningen ska gälla den faktureringsperioden. Om du avbryter inom 48 timmar för faktureringsdatumet gäller uppsägningen från och med följande faktureringsperiod och du får ingen återbetalning för den faktureringsperioden.

 9. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PROGRAMSVIT FÖR DIGITAL MARKNADSFÖRING
 10. Din användning av programsvit för digital marknadsföring lyder under villkoren i det här avtalet samt under följande produktspecifika villkor för GoDaddy som införlivas häri genom hänvisning: (i) Avtal för marknadsföringsprogram; (ii) Avtal för tjänsten Bli hittad och (iii) Avtal om e-postbaserade marknadsföringstjänster. I programsvit för digital marknadsföring ingår inte SSL-certifikat eller möjlighet att skapa och vara värd för webbplatsen (inklusive Onlinebutik/Onlinebokningar).

  På grund av begränsningen i erbjudandet för programsvit för digital marknadsföring är villkoren för GoDaddys Avtal för tjänsten Onlinebokföring, (ii) Avtal om certifikattjänster; och (iii) Avtal om tjänsten Bli hittad inte tillämpliga.

 11. DESIGNPROGRAM FÖR FACEBOOK-SIDOR
 12. Med GoDaddy Hemsidor + Marknadsföring har du tillgång till en designer för Facebook-sidor (”designer för Facebook-sidor”) så att du kan skapa anpassade Facebook-sidor med en design som kompletterar din webbplats.  Antalet tillåtna Facebook-sidor beror på vilket tjänstepaket du har och är utöver antalet webbplatssidor som ingår i tjänstepaketet.

  Om du vill använda designprogrammet för Facebook-sidor måste du (i) skapa ett Facebook-konto (om du inte redan har ett) och (ii) aktivera en offentlig sida från ditt Facebook-konto.  När du har designat Facebook-sidorna måste du länka dem till ditt Facebook-konto för att det ska gå att navigera på Facebook-sidorna.  Tänk på att dina Facebook-sidor bygger på samma värdtjänstkonto (och är tillgängliga via samma kontrollpanel) som din webbplats.  Därför måste minst en sida på din webbplats publiceras innan dina Facebook-sidor kan publiceras.

  Om du använder designprogrammet för Facebook-sidor bekräftar och godkänner du att:

  1. Du inte ska använda det för att lansera en Facebook-sida som marknadsför, tillhandahåller innehållsreferenser, underlättar, innehåller eller använder något av följande:

  2. Alkoholrelaterat innehåll eller försäljning av tobaksprodukter, ammunition och/eller vapen;

  3. Innehåll som inkräktar på tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, sekretess, publicitet, moraliska eller andra privata rättigheter eller äganderättigheter, eller som är falskt eller bedrägligt;

  4. Hasardspel, inklusive och utan begränsning, onlinekasinon, vadslagning, bingo eller poker;
  5. Olaglig aktivitet och/eller olagliga tävlingar, pyramidspel, lotterier eller kedjebrev (om du arrangerar, hänvisar till eller hjälper till med ett lagligt lotteri, tävling eller annan kampanj omfattas du av Facebooks riktlinjer för kampanjer som finns här); eller
  6. Innehåll som är hatiskt, hotande, kränkande eller pornografiskt, uppmanar till våld eller innehåller naket eller grafiskt eller meningslöst våld. 

  7. Du måste se till att du äger eller innehar alla rättigheter som krävs för att kopiera, visa, distribuera, leverera, återge och offentligt publicera allt innehåll i ditt program för Facebook-användare i alla länder där du gör innehållet tillgängligt. 

 13. INTEGRERING MED PLATTFORMEN FÖR VÄRDTJÄNSTER; ÄGANDERÄTT TILL WEBBPLATSER
 14. Webbplatser som skapats med tjänsterna bygger på och är integrerade i GoDaddys plattform för värdtjänster och alla försök att migrera eller på annat sätt överföra sådan webbplats till en annan värdtjänstleverantör är ett brott mot detta avtal. 

  Med undantag för det innehåll som du tillhandahåller kommer webbplatser som skapats med tjänsterna att tillhöra GoDaddy och alla sådana webbplatser (inklusive alla kopior av dessa) omfattas av lagar om upphovsrätt, varumärken, patent och andra lagar om immateriella rättigheter i USA och länder utanför. GoDaddy beviljar dig en obegränsad licens till webbplatsen under varaktigheten för din prenumeration på tjänsterna. Om din prenumeration på tjänsterna avslutas, oavsett anledning, upphör licensen till webbplatsen att gälla därefter. Du samtycker till att förhindra otillåten kopiering av webbplatserna som skapats med tjänsterna.  Om inget annat anges i detta avtal ska ingen rättighet eller licens under någon som helst upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter eller licenser beviljas enligt detta avtal. GoDaddy förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

  Genom att överföra innehåll till din webbplats beviljar du GoDaddy en obegränsad licens (i) för att använda innehållet i syfte att inkludera det på din webbplats och (ii) för att visa skärmdumpar av en webbplats som skapats med tjänsterna online, i marknadsföringsmaterial eller på annat sätt så som avgörs av GoDaddy efter eget gottfinnande.  Dessutom intygar och garanterar du för GoDaddy att (a) du innehar alla rättigheter som krävs för att distribuera sådant innehåll, antingen på grund av att du har skrivit innehållet och har rätt att distribuera detsamma eller på grund av att du har relevanta distributionsrättigheter, licenser, tillstånd och/eller behörigheter för användning, i skrift, från upphovsrättsinnehavaren eller ägaren till innehållet och att (b) du inte bryter mot några rättigheter som tillhör tredje part.  Enligt detta avtal ska ”innehåll” inkludera, utan begränsning, all text, programvara, widgetar, program, skript, källkod, API, fotografier, illustrationer, bilder, grafik, ljud, musik, video och interaktiva funktioner (och varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa).  Du bekräftar och godkänner att innehåll som du överför till tjänsterna kan bli tillgängligt direkt.  Innehåll som tillhandahålls kan också cachelagras i upp till ett år och om du tar bort innehåll från tjänsterna tas inte de cachelagrade versionerna av innehållet bort.

 15. ANDRA BUNDLINGSALTERNATIV
 16. Du kommer att ges möjlighet att göra ett kombinationserbjudande av tjänsterna med andra produkter och tjänster som vi erbjuder, till exempel (i) tjänster för domännamnsregistrering, (ii) proxytjänster för domännamn, (iii) Microsoft Office och/eller (iv) andra produkter och tjänster som kan komma att erbjudas för kombinationserbjudanden från tid till annan.  I sådant fall ska köpet av GoDaddys webbplatsverktyg också omfattas av villkoren som gäller för de bundlade produkterna eller tjänsterna, vars tillämpliga avtal kommer att tillhandahållas dig i kundvagnen när du går till kassan.

 17. ANALYSER
 18. Enligt villkoren i detta avtal ger vi dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-vidarelicensierbar licens för att använda GoDaddys webbplatsverktygs analysfunktion (”Analytics”) endast på det sätt som är nödvändigt för att kunna använda analyser om GoDaddys webbplatsverktygs egenskaper; och (b) du får komma åt och visa rapporter genom ditt Shopper-konto. Med dessa analyser kan du spåra dina besökares IP-adress, tid för besök, rubrikinformation och plats (”data”).  Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och regler i din användning av och åtkomst till analysdata och analysrapporter. GoDaddy och dess helägda dotterbolag får behålla och använda, i enlighet med villkoren i sin sekretesspolicy, data som samlats in av Analytics. Du får inte använda (och du får inte tillåta en tredje part att använda) analyserna för att spåra, samla in eller ladda upp data som identifierar en person (exempelvis namn, e-postadress eller faktureringsinformation) eller andra data som rimligen kan knytas till sådan information. Du ska ha och följa en lämplig sekretesspolicy samt följa alla tillämpliga lagar, policyer och bestämmelser som gäller insamling av information från besökare. Du måste publicera en sekretesspolicy och denna sekretesspolicy måste varna om att du använder cookies för att samla in data. Du måste tala om att du använder Analytics och förklara hur det samlar in och bearbetar data.

 19. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
 20. Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite erbjuder möjligheten att endast använda Tjänsternas tillgängliga marknadsföringsverktyg, vilka inkluderar sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring och skapande och uppdateringar av Facebook-sida (faller under Avsnitt 4 ovan). Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite inkluderar inte möjligheten att skapa och vara värd för en webbplats (inklusive Onlinebutik/Online-möten), SSL-certifikat, och Bli hittad-tjänster. Sådana tjänster kan komma att läggas till vid en senare tidpunkt, förbehållet detta avtals villkor. Kostnadsfritt provperiodsalternativ (se avsnittet nedan) är inte tillgängligt för Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite.  På grund av begränsningen i erbjudandet Webbplatsverktyg Digital Marketing Suite är villkoren för GoDaddy (i) Avtal för tjänsten Onlinebokföring, (ii) Avtal om certifikattjänster, och (iii) Avtal om tjänsten Bli hittad inte tillämpliga.

  Toppnivådomäner.  Du bekräftar och godkänner att din webbplats omfattas av alla begränsningar för innehåll (eller annat) som gäller för toppnivådomänen (”TLD”) som den är kopplad till.  Endast GoDaddys webbplatsverktygs-konto som är kopplat till toppnivådomänen i fråga påverkas av sådana begränsningar.

  Sidan kommer snart.  GoDaddys webbplatsverktyg erbjuder alternativet ”Sidan kommer snart” till kunder som inte är redo att bygga sin webbplats än.  Du bekräftar och godkänner att om du väljer ”Sidan kommer snart” får du ett mer begränsat urval när det gäller design och färgkombinationer än det som är tillgängligt i mallbiblioteket i GoDaddys webbplatsverktyg.

  Skyldighet att underhålla prenumerationen.  Om du har tillgång till tjänsterna beror på din aktiva prenumeration på (och betalning för) Webbplatsverktyg.  Underlåtelse att underhålla prenumerationen kommer att leda till uppsägning av tjänsterna.  Återkommande fakturering för din tjänsteplan börjar på inköpsdatumet.  Betalda avgifter för tjänster kan inte överföras till andra Webbplatsverktyg-konton(eller andra GoDaddy-konton) än det konto som först kopplades till tjänsterna vid inköpsdatumet.

  Uppsägning eller upphörande av tjänster.Om GoDaddy avslutar din tjänst kan det, efter eget gottfinnande, ta bort och förstöra data och filer som du har lagrat på deras servrar. GoDaddy har ingen skyldighet att övervaka din användning av tjänsten, men förbehåller sig rätten att göra det efter eget gottfinnande. Du bekräftar och godkänner att du, när giltighetstiden för dina tjänster går ut eller när de sägs upp, måste avstå från att använda IP-adresserna och servernamnen som tilldelats dig i samband med tjänsterna, inklusive omdirigering av domännamnssystemet (“DNS”) för domännamnen från våra servrar.

 21. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER GÄLLER KOSTNADSFRIA HEMSIDOR + MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

  1. HEMSIDOR + MARKNADSFÖRING KOSTNADSFRI PROVPERIOD. Den kostnadsfria provperioden av Hemsidor + Marknadsföring (”kostnadsfri provperiod”) utgör en möjlighet för dig att använda tjänsten utan kostnad under en specificerad tid, med början det datum då du godtar erbjudandet om en kostnadsfri provperiod.  Den kostnadsfria provperioden löper ut vid slutet av den specificerade provperioden, oavsett om du använder tjänsten under den kostnadsfria provperioden eller inte.

   Vi kan dra tillbaka eller ändra den kostnadsfria webbplatsen, eller byta ut Hemsidor + Marknadsföring-tjänsten mot en liknande tjänst eller erbjudande, när som helst och efter eget gottfinnande.  Du kommer att debiteras det då gällande priset för produkten om vi finner att du inte har rätt att använda den kostnadsfria provperioden.

   När den kostnadsfria provperioden löper ut kommer du inte att debiteras och Hemsidor + Marknadsföring-tjänsten kommer inte att förnyas. Men om du ombeds att lägga till eller bekräfta en framtida betalningsmetod, eller frivilligt anger en sådan, under eller efter slutet av den kostnadsfria provperioden, kommer Hemsidor + Marknadsföring-tjänsten att förnyas automatiskt till då gällande förnyelsepris utan vidare åtgärder från din sida, tills tjänsten sägs upp. Du kan avsluta den kostnadsfria provperioden av Hemsidor + Marknadsföring eller den automatiska förnyelsen av tjänsten i fråga när som helst innan eller efter att den kostnadsfria provperioden har upphört genom att gå till ditt konto och inaktivera funktionen för automatisk förnyelse eller genom att kontakta vår kundservice. Om du väljer att avsluta den kostnadsfria provperioden sparas allt innehåll och alla uppgifter som du har angett i tjänsten i 60 dagar från uppsägningsdatumet för kunder med faktureringsadress i länder som inte omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, eller 30 dagar från uppsägningsdatumet för kunder med faktureringsadress i länder som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

   När den kostnadsfria provperioden förnyas, antingen som ett betalt månadspaket eller ett betalt årspaket, kan du begära full återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy.

   Invånare i vissa länder kanske inte är berättigade att delta i erbjudande om en kostnadsfri provperiod.

  2. Hemsidor + Marknadsföring kostnadsfri webbplats. Hemsidor + Marknadsföring kostnadsfri webbplats (”kostnadsfri webbplats”) är en möjlighet att använda Hemsidor + Marknadsföring-tjänsten med en begränsad uppsättning funktioner utan kostnad, från det datum som du accepterade erbjudandet om kostnadsfri webbplats. Kostnadsfri webbplats kommer inte att löpa ut och kommer att förnyas månadsvis utan att du debiteras.

   Vi kan dra tillbaka eller ändra den kostnadsfria webbplatsen, eller byta ut Hemsidor + Marknadsföring-tjänsten mot en liknande tjänst eller erbjudande, när som helst och efter eget gottfinnande. Du kommer att debiteras det då gällande priset för produkten om vi finner att du inte har rätt att använda den kostnadsfria webbplatsen.

   Den kostnadsfria Hemsidor + Marknadsföring-tjänsten innehåller inte alla funktioner som ingår i tjänsten Hemsidor + Marknadsföring. Om du väljer att lägga till ytterligare Hemsidor + Marknadsföring-funktioner eller -tjänster till den kostnadsfria webbplatsen övergår den till en betalplan som förnyas automatiskt till det då aktuella priset, utan att du behöver vidta några åtgärder, tills du avslutar produkten. Du kan när som helst avsluta den automatiska förnyelsen av den kostnadsfria webbplatsen eller den inledda betalplanen genom att gå till ditt konto och inaktivera funktionen för automatisk förnyelse eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om du väljer att avsluta den kostnadsfria webbplatsen sparas allt innehåll och alla uppgifter som du har angett i tjänsten i 60 dagar från uppsägningsdatumet för kunder med faktureringsadress i länder som inte omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, eller 30 dagar från uppsägningsdatumet för kunder med faktureringsadress i länder som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

   När en kostnadsfri webbplats förnyas, antingen som ett betalt månadspaket eller ett betalt årspaket, kan du begära full återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy.

   Invånare i vissa länder kanske inte är berättigade att delta i erbjudande om en kostnadsfri webbplats.

 22. BILDER OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART
  1. Definitioner och omfattning
  2. Som en del av GoDaddy Hemsidor + Marknadsföring, GoDaddy sociala medier eller andra relaterade tjänster kan du ha tillåtelse att använda vissa (i) fotografier, illustrationer eller andra bilder (”bilder”) och/eller (ii) programvara, widgetar eller andra program (”programvara”) som utvecklats, ägs eller licensierats av leverantörer från tredje part. Din användning av de här Bilderna och Programvaran kan om fattas av ytterligare villkor.

   Om Bilderna och Programvaran åtföljs av eller kräver samtycke till ett licensavtal från en leverantör från tredje part kommer din användning av Bilderna och Programvaran att omfattas av villkoren i sådant licensavtal, som tillkommer utöver (inte istället för) villkoren i detta tjänsteavtal.

  3. Villkor som gäller för alla Bilder och all Programvara. Du kan använda Bilder och Programvara enbart som en del av Tjänsterna. Du får inte ta bort, modifiera eller förhindra meddelanden om rättigheter för egendom, varumärken eller andra äganderätter som finns i eller på Bilder och Programvara. Du får inte heller sälja, modifiera, återanvända, bakåtkompilera, dekompilera, montera ned, plocka isär, skapa härledda verk av eller härleda källkoden från Bilderna eller Programvaran.

   GoDaddy kan uppge dina personuppgifter till leverantörer från tredje part så som krävs för att tillhandahålla Bilder och Programvara från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, domännamnet som är kopplat till sidan Hemsidor + Marknadsföring. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller avsluta distributionen av Bilder eller Programvara.

   GoDaddy garanterar inte eller gör inga utfästelser om Bilder eller Programvara från tredje part som erbjuds i samband med tjänsterna och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för detsamma.

   Du skall skydda och hålla GoDaddy skadelöst från och mot alla anspråk som görs på eller sker av GoDaddy direkt eller indirekt till följd av din användning eller otillåtna användning av Bilder och Programvara från tredje part

  4. .
  5. Du bekräftar och godkänner att leverantörerna av Bilder och Programvara från tredje part är tredje partens förmånstagare i detta tjänsteavtal i syfte att verkställa deras rättigheter enligt detta tjänsteavtal.
  6. Ytterligare villkor som gäller för Bilder och Programvara. Tredjepartsleverantörer som anges i det här avsnittet gör inte några som helst utfästelser eller garantier om några bilder eller programvaror som erbjuds i samband med tjänsterna och frånsäger sig uttryckligen ansvar för skadestånd eller skador (oavsett om de är direkta, indirekta eller resulterande från) till följd av användningen av Bilderna eller Programvarorna.

   Du är ansvarig för att alla betalda abonnemang och/eller konton som krävs hos tredjepartsleverantörer hanteras och är i god ordning. Du måste avbryta eller avsluta ditt betalabonnemang och/eller konto med den tillämpliga tredjepartsleverantören och inte GoDaddy.

   Din användning av följande Bilder och Programvara omfattas av de tillämpliga länkade villkoren som som införlivats genomhänvisning:

   • Google My Business.  Din användning av Google My Business omfattas av följande: (i) Googles tjänstevillkor som finns här; (ii) Google My Business ytterligare villkor som finns här; och (iii) Googles riktlinjer för representation av partnerverksamhet på Google som finns här.
   • PayPal. Din användning av PayPal-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.
   • Square. Din användning av Square-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.
   • GoFundMe. Din användning av GoFundMe-tjänster och medverkan i COVID-19-relaterade kampanjer omfattas av tjänstevillkoren som finns här. GoDaddy har inget ansvar för att tillhandahålla matchande erbjudanden via sådan kampanj eller att säkerställa att sådana medel tillhandahålls.
   • Mapbox.  Din användning av Mapbox-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.
   • Ytterligare villkor som gäller för Cronofy.  Din användning av Cronofy-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.
   • OpenTable i USA, Japan, Tyskland, Mexiko, Irland, Nederländerna, Storbritannien, Australien, Kanada, Hong Kong, Singapore. Din användning av OpenTable-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.
   • ChowNow i USA och Kanada. Din användning av ChowNow-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.
   • IDX Broker i USA, Kanada och Mexiko. Din användning av IDX-tjänster omfattas av villkoren som du hittar här.