GoDaddy

TJÄNSTEAVTAL FÖR WEBBPLATSVERKTYG V7

Senast reviderad:2019-10-28

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATION.

1. ÖVERSIKT

Avtalet för tjänsten Webbplatsverktyg v7 (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company och dig och träder i kraft vid datumet för det elektroniska godkännandet. I detta avtal anges villkoren för din användning av GoDaddys Webbplatsverktyg-tjänster (”Webbplatsverktyg”eller ”Tjänsterna”).

Ditt elektroniska godkännande av detta avtal innebär att du har läst, förstått, bekräftar och godkänner att du är bunden till detta avtal tillsammans med de (i) GoDaddys allmänna användningsvillkor och (ii) eventuella programbegränsningar, ansvarsfriskrivningar för produkter eller andra restriktioner som visas på målsidan för webbplatsverktyg för webbplatsen GoDaddy (den här ”webbplatsen”), både (i) och (ii) ingår i detta avtal som referens.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal och eller använder tjänsterna. Såvida inget annat anges i detta avtal ska avtalet inte anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

Du bekräftar och godkänner att (i) GoDaddy, efter eget gottfinnande, när som helst kan ändra eller modifiera detta avtal och alla policyer eller överenskommelser som ingår i detta avtal och att sådana ändringar eller modifieringar ska träda i kraft direkt när de läggs upp på den här webbplatsen och att (ii) din användning av den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts (så som anges i datumet för ”senaste ändring” högst upp på sidan) ska utgöra ditt godkännande av detta avtal efter den senaste ändringen. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post. Det är därför mycket viktigt att du håller dina Shopper-kontouppgifter (”Shopper-konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Med det webbaserade verktyget Webbplatsverktyg kan du skapa en webbplats inom de parametrar som gäller för ditt program. Med det webbaserade webbplatsverktyget InstantPage kan du skapa en webbplats med en sida.

Enligt villkoren i detta avtal ger vi dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-vidarelicensierbar licens för att använda Webbplatsverktygets analysfunktion (”Analytics”) endast på det sätt som är nödvändigt för att kunna använda analyser om Webbplatsverktygets egenskaper; och (b) du får komma åt och visa rapporter genom ditt GoDaddy-konto. Med dessa analyser kan du spåra dina besökares IP-adress, tid för besök, rubrikinformation och plats (”data”). Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och regler i din användning av och åtkomst till analysdata och analysrapporter. GoDaddy och dess helägda dotterbolag får behålla och använda, i enlighet med villkoren i sin sekretesspolicy, data som samlats in av Analytics. Du får inte använda (och du får inte tillåta en tredje part att använda) analyserna för att spåra, samla in eller ladda upp data som identifierar en person (exempelvis namn, e-postadress eller faktureringsinformation) eller andra data som rimligen kan knytas till sådan information. Du ska ha och följa en lämplig sekretesspolicy samt följa alla tillämpliga lagar, policyer och bestämmelser som gäller insamling av information från besökare. Du måste publicera en sekretesspolicy och denna sekretesspolicy måste varna om att du använder cookies för att samla in data. Du måste tala om att du använder Analytics och förklara hur det samlar in och bearbetar data.

3. FACELIFT-TJÄNSTER

GoDaddys Facelift-tjänst (”Facelift”) utför en visuell ny design för befintliga WSB v6- och WSB v7-kunder. Våra tredjepartsleverantörer arbetar utifrån din publicerade webbplats. De tar befintliga bilder och text och omformar webbplatsen baserat på dina önskemål.

Normalt behöver Facelift-tjänsten 2–3 veckor (det kan ta längre tid beroende på webbplatsens komplexitet) för att utföra den första versionen av den nya designen. Sedan skickar vi den nya designen till dig för feedback och eventuella ändringar, och därefter flyttar vi den till ditt GoDaddy-konto när den är färdig. Den tid som ägnas åt den här etappen varierar beroende på hur komplex din feedback är. När omformningen är klar måste du logga in för att göra eventuella slutändringar. Därefter publicerar du webbplatsen med den nya designen.

4. FACELIFT-BEGRÄNSNINGAR

Facelift arbetar utifrån den publicerade versionen av din webbplats (som skapats med GoDaddys Webbplatsverktyg) när du skickar in ditt designformulär. På grund av detta kan vi INTE garantera:

  i. att de ändringar som görs på din webbplats efter att det ursprungliga designformuläret skickats in kommer att ingå i den nya designen.
  ii. att ytterligare krav som skickas in efter det ursprungliga designformuläret kommer att kunna uppfyllas.
  iii. att ytterligare innehåll (t.ex. text, bilder) kan användas i den nya designen.
  iv. att ”osynligt” innehåll (t.ex. inbäddad HTML-/JS-kod från tredje part eller metataggar för SEO) kommer att inkluderas.
  v. att SEO är den samma eller bättre än den som användes för den ursprungliga webbplatsen.
  vi. att Facelift-tjänsten kommer att vara slutförd inom en viss tid. Om du har tidsgränser som måste hållas är inte Facelift den rätta tjänsten för dig.
  vii. att vi kan redigera innehåll eller bilder som finns tillgängliga på kundens befintliga publicerade webbplats för användning i den nya designen.
  viii. någon telefonsupport eller konsultation med designerna. Vi erbjuder support via e-post och kommunikation via webbformulär.

5. DESIGNPROGRAM FÖR FACEBOOK-SIDOR

Webbplatsverktyg och InstantPage innehåller åtkomst till designprogrammet för Facebook-sidor (”Designprogrammet för facebook-sidor”).

Med designprogrammet för Facebook-sidor kan du skapa anpassade Facebook-sidor som designats för att komplettera din webbplats. Antalet tillåtna Facebook-sidor beror på vilket Webbplatsverktyg-program du har och är utöver antalet webbplatssidor som ingår i Webbplatsverktyg-programmet.

Om du vill använda designprogrammet för Facebook-sidor måste du (i) skapa ett Facebook-konto (om du inte redan har ett) och (ii) aktivera en offentlig sida från ditt Facebook-konto. När du har designat Facebook-sidorna måste du länka dem till ditt Facebook-konto för att det ska gå att navigera på Facebook-sidorna. Tänk på att dina Facebook-sidor bygger på samma värdtjänstkonto (och är tillgängliga via samma kontrollpanel) som din webbplats. Därför måste minst en sida på din webbplats publiceras innan dina Facebook-sidor kan publiceras.

6. BEGRÄNSNINGAR

Toppnivådomäner. Du bekräftar och godkänner att din webbplats omfattas av alla begränsningar för innehåll (eller annat) som gäller för toppnivådomänen (”TLD”) som den är kopplad till. Om du har mer än ett Webbplatsverktyg-konto kommer endast det Webbplatsverktyg-konto som är kopplat till toppnivådomänen i fråga att påverkas av sådana begränsningar.

Sidan kommer snart. Webbplatsverktyg erbjuder alternativet ”Sidan kommer snart” till kunder som inte är redo att bygga sin webbplats än. Du bekräftar och godkänner att om du väljer ”Sidan kommer snart” får du ett mer begränsat urval när det gäller design och färgkombinationer än det som är tillgängligt i mallbiblioteket i Webbplatsverktyg.

Skyldighet att underhålla prenumerationen. Tillhandahållandet av Webbplatsverktyg beror på din aktiva prenumeration på (och betalning för) Webbplatsverktyg. Underlåtelse att underhålla prenumerationen kommer att leda till uppsägning av Webbplatsverktyg. Återkommande fakturering för din prenumeration på Webbplatsverktyg börjar det datum du köper programmet. Betalda avgifter för Webbplatsverktyg kan inte överföras till andra Webbplatsverktyg-konton (eller andra GoDaddy-konton) än det konto som först kopplades till Webbplatsverktyg vid inköpsdatumet.

Direkt publicering. InstantPage är utformat för att visa upp din webbplats på ditt domännamn direkt. Du bekräftar och godkänner att du inte har möjlighet att förhandsgranska varken de första designvalen eller kommande designändringar på din webbplats innan de börjar visas. Vi rekommenderar därför att du noggrant granskar (i) bakgrunden, (ii) texten, (iii) layouterna, (iv) widgetarna och (v) färgerna i varje steg.

7. INTEGRERING MED PLATTFORMEN FÖR VÄRDTJÄNSTER; ÄGANDERÄTT TILL WEBBPLATSER

Webbplatser som skapats med Webbplatsverktyg eller InstantPage bygger på och är integrerade i GoDaddys plattform för värdtjänster och alla försök att migrera eller på annat sätt överföra sådan webbplats till en annan värdtjänstleverantör är ett brott mot detta avtal.

Med undantag för det innehåll som du tillhandahåller kommer webbplatser som skapats med Webbplatsverktyg eller InstantPage att tillhöra GoDaddy och alla sådana webbplatser (inklusive alla kopior av dessa) omfattas av lagar om upphovsrätt, varumärken, patent och andra lagar om immateriella rättigheter i USA och länder utanför. GoDaddy beviljar dig en obegränsad licens till webbplatsen under varaktigheten för din prenumeration på Webbplatsverktyg. Om din prenumeration på Webbplatsverktyg avslutas, oavsett anledning, upphör licensen att gälla därefter. Du samtycker till att förhindra otillåten kopiering av webbplatserna som skapats med Webbplatsverktyg eller InstantPage. Om inget annat anges i detta avtal ska ingen rättighet eller licens under någon som helst upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter eller licenser beviljas enligt detta avtal. GoDaddy förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

Genom att överföra innehåll till din webbplats beviljar du GoDaddy en obegränsad licens (i) för att använda innehållet i syfte att inkludera det på din webbplats och (ii) för att visa skärmdumpar av en webbplats som skapats med Webbplatsverktyg online, i marknadsföringsmaterial eller på annat sätt så som avgörs av GoDaddy efter eget gottfinnande. Dessutom intygar och garanterar du för GoDaddy att (a) du innehar alla rättigheter som krävs för att distribuera sådant innehåll, antingen på grund av att du har skrivit innehållet och har rätt att distribuera detsamma eller på grund av att du har relevanta distributionsrättigheter, licenser, tillstånd och/eller behörigheter för användning, i skrift, från upphovsrättsinnehavaren eller ägaren till innehållet och att (b) du inte bryter mot några rättigheter som tillhör tredje part. Enligt detta avtal ska ”innehåll” inkludera, utan begränsning, all text, programvara, widgetar, program, skript, källkod, API, fotografier, illustrationer, bilder, grafik, ljud, musik, video och interaktiva funktioner (och varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa). Du bekräftar och godkänner att innehåll som du överför till Webbplatsverktyg kan bli tillgängligt direkt. Innehåll som tillhandahålls kan också cachelagras i upp till ett år och om du tar bort innehåll från Webbplatsverktyg tas inte de cachelagrade versionerna av innehållet bort.

8. ÖVRIGA GoDaddy-PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Webbplatsverktyg kan inkludera åtkomst till andra produkter och tjänster från GoDaddy, till exempel GoDaddys (i) e-post, (ii) fotoalbum och (iii) SSL-produkter.

Om du köper Webbplatsverktyg betyder ditt elektroniska godkännande av detta avtal att du har läst, förstått, bekräftat och godkänt att du är bunden till detta avtal tillsammans med avtalet på produktnivå för eventuella andra produkter och tjänster från GoDaddy som ingår i Webbplatsverktyg, till exempel GoDaddys (i) tjänstavtal om arbetsyta och (ii) avtalet för prenumerationen på SSL-certifikattjänsten som finns här och som ingår som referens i detta avtal.

Produkterna och tjänsterna som ingår i Webbplatsverktyg hittar du på Webbplatsverktygets landningssida.

Tjänsten Fotoalbum. Med Fotoalbum kan du (i) överföra, ordna, redigera och ladda ned foton och (ii) överföra och ordna videor i offentliga, privata och lösenordsskyddade gallerier. Du kommer även att kunna dela foton och videor via e-post eller genom att lägga upp desamma i dina bloggar eller på dina webbplatser. Du bekräftar och godkänner att alla foton, videor och annat innehåll som överförs eller visas i Fotoalbum måste följa de allmänna användningsvillkoren.

Smart Space-tjänster. Med SmartSpace-tjänsten kan du anpassa en webbplats. Du kan anpassa eller ändra utseendet på webbplatsen så som anges och tillåts enligt anvisningarna och detta avtal. Du får inte på annat sätt justera eller ändra programmet eller innehåll som tillhandahålls. Du godkänner dessutom att du inte får bakåtkompilera, dekompilera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden. Du har inte behörighet att kombinera webbplatsen med några andra program och du har inte heller behörighet att integrera några andra insticksprogram eller tillägg än de som tillhandahålls. RSS-läsare, chattprogram och API:er får inte ändras, distribueras eller delas på något sätt. RSS-läsare, chattprogram och API:er kan när som helst avslutas. Du bekräftar och godkänner att din användning av SmartSpace-tjänsten måste följa villkoren i de allmänna användningsvillkoren.

9. ALLMÄNNA REGLER FÖR UPPFÖRANDE FACEBOOK-BEGRÄNSNINGAR

Utöver de allmänna reglerna för uppförande som ingår i de allmänna användningsvillkoren bekräftar och godkänner du specifikt att:

 1. Om du kommer åt designprogrammet för Facebook-sidor ska du inte använda det för att lansera en Facebook-sida som marknadsför, tillhandahåller innehållsreferenser, underlättar, innehåller eller använder något av följande:
  • Alkoholrelaterat innehåll eller försäljning av tobaksprodukter, ammunition och/eller vapen;
  • Innehåll som inkräktar på tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, sekretess, publicitet, moraliska eller andra privata rättigheter eller äganderättigheter, eller som är falskt eller bedrägligt;
  • Hasardspel, inklusive och utan begränsning, onlinekasinon, vadslagning, bingo eller poker;
  • Olaglig aktivitet och/eller olagliga tävlingar, pyramidspel, lotterier eller kedjebrev (om du arrangerar, hänvisar till eller hjälper till med ett lagligt lotteri, tävling eller annan kampanj omfattas du av Facebooks riktlinjer för kampanjer som finns här), eller
  • Innehåll som är hatiskt, hotande, kränkande eller pornografiskt, uppmanar till våld eller innehåller naket eller grafiskt eller meningslöst våld.
 2. Om du kommer åt designprogrammet för Facebook-sidor måste du se till att du äger eller innehar alla rättigheter som krävs för att kopiera, visa, distribuera, leverera, återge och offentligt publicera allt innehåll i ditt program för Facebook-användare i alla länder där du gör innehållet tillgängligt.

10. BILDER OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART

Definitioner och omfattning. Som en del av Webbplatsverktyg och InstantPage kan du ha tillåtelse att använda vissa (i) fotografier, illustrationer eller andra bilder (”bilder”) och/eller (ii) programvara, widgetar eller andra program (”programvara”) som utvecklats, ägs eller licensierats av leverantörer från tredje part så som GoDaddy emellanåt kan teckna avtal om. Om bilderna/programvaran åtföljs av eller kräver samtycke till ett licensavtal från en leverantör från tredje part kommer din användning av bilderna/programvaran att omfattas av villkoren i sådant licensavtal, som tillkommer utöver (inte istället för) villkoren i detta avtal.

Villkor som gäller för alla bilder/all programvara. Du bekräftar och godkänner att (i) bilderna/programvaran varken säljs eller distribueras till dig och du kan använda bilderna/programvaran enbart som en del av Webbplatsverktyg eller InstantPage, (ii) du inte får ta bort, ändra eller dölja någon upphovsrätt, något varumärke eller andra meddelanden om immateriella rättigheter som ingår i eller på bilderna/programvaran och att (iii) du inte får ändra, bakåtkompilera, dekompilera, montera ned, plocka isär, skapa härledda verk av eller härleda källkoden från bilderna/programvaran.

GoDaddy kan uppge dina personuppgifter till leverantörer från tredje part så som krävs för att tillhandahålla bilder/programvara från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, domännamnet som är kopplat till sidan Webbplatsverktyg eller InstantPage. GoDaddy förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller avsluta distributionen av bilder/programvara och du samtycker till att samarbeta för att utföra de steg som krävs i samband med detta.

GoDaddy garanterar inte eller gör inga utfästelser om bilder/programvara från tredje part som erbjuds i samband med Webbplatsverktyg eller InstantPage och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för detsamma.

Du bekräftar och godkänner att du kommer att skydda och hålla GoDaddy skadelöst från och mot alla anspråk som görs på eller sker av GoDaddy direkt eller indirekt till följd av din användning eller otillåtna användning av bilder/programvara från tredje part. Du bekräftar och godkänner att leverantörerna av bilder/programvara från tredje part är tredje partens förmånstagare i detta avtal i syfte att verkställa deras rättigheter enligt detta avtal.

Ytterligare villkor som gäller för Fotolia. Du bekräftar och godkänner Fotolias villkor som finns här och som ingår i detta avtal som referens.

Ytterligare villkor som gäller för MapQuest. Du bekräftar och godkänner att du inte kommer att (i) spela in, spara, arkivera, lagra, skapa en databas av eller på annat sätt kopiera en karta och/eller vägbeskrivningar (eller någon del av dessa) på annat sätt än så som krävs för att generera en sådan karta och/eller vägbeskrivningar för att visa och skriva ut dem tillfälligt, (ii) tillhandahålla dellicenser av, leasa, hyra ut, tilldela, distribuera, paketera om, märka om eller på annat sätt överföra eller yppa en karta och/eller vägbeskrivningar till en tredje part eller (iii) orsaka, hjälpa till med eller medvetet tillåta att en tredje part gör något av det föregående.

Ytterligare villkor som gäller för eBay. Du bekräftar och godkänner att du kommer att följa licensavtalet för eBbays utvecklarprogram för API licensavtal som finns här, och som ingår i detta avtal som referens. Du bekräftar och godkänner att eBay äger alla rättigheter i de immateriella rättigheterna för utvecklarprogrammet så som beskrivs i licensavtalet för utvecklarprogrammet och API:et.

Ytterligare villkor som gäller för AddThis. Du bekräftar och godkänner att din användning av AddThis omfattas av tjänstevillkoren som finns här och AddThis sekretesspolicy som finns här och som återfinns häri som referens.

Ytterligare villkor som gäller för Google Maps. Du bekräftar och godkänner att din användning av Google Maps omfattas av tjänstevillkoren som finns här, och som återfinns i detta avtal som referens.

Ytterligare villkor som gäller för Bli hittad. Du bekräftar och godkänner att om du använder widgeten Bli hittad så omfattas du av villkoren för Bli hittad, som finns här, och som ingår i detta avtal som referens.

Ytterligare villkor som gäller för MapQuest. Du bekräftar och godkänner att din användning av ManageWP omfattas av tjänstevillkoren som finns här och som införlivas häri genom denna hänvisning.

11. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är endast avsedda att underlätta för läsaren och får inte användas för att på något sätt förstå eller tolka avtalet mellan parterna såsom det på annat sätt beskrivs häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

12. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

Copyright © 2003–2019 GoDaddy Med ensamrätt.