GoDaddy

PRIVACY POLICY

Senast ändrad: 2019-11-12
Klicka här för att visa vår arkiverade sekretesspolicy.

GoDaddy bryr sig om din sekretess. Av denna orsak hämtar och använder vi personuppgifter uteslutande när det behövs för att vi ska kunna leverera produkter, tjänster, webbplatser och mobila applikationer av världsklass till dig (i ett namn, våra ”Tjänster”). Dina personuppgifter innehåller bl.a. följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Övriga hämtade uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Vår sekretesspolicy är till för att beskriva för dig hur och vilken information vi samlar in, och hur och varför dina personuppgifter används. Den beskriver även de möjligheter vi erbjuder för att du ska kunna få åtkomst till, uppdatera eller på annat sätt få kontroll över dina personuppgifter vi hanterar.

Om du någon gång har frågor angående våra tillämpningar eller om några av dina rättigheter beskrivna nedan, kan du nå vårt uppgiftsskyddsombud (”DPO”)och vårt dedikerade team som ger support till detta kontor via privacy@godaddy.com. Denna inkorg övervakas aktivt och hanteras på ett sätt som garanterar dig en trygg och pålitlig användarupplevelse.

Likaledes har vi även skapat ett säkerhetscenter för att ge svar på dina vanligaste frågor, snabblänkar till dina kontoinställningar, instruktioner för utövandet av vissa rättigheter som kan finnas tillgängliga för dig, samt förklaringar till nyckelbegrepp och villkor som framhålls i sekretesspolicyn.

Vilken information hämtar vi?

Vi hämtar information för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse när du använder våra tjänster. Mycket av det du förmodligen betraktar som personliga uppgifter hämtas direkt från dig när du:

 1. skapar ett konto eller köpa någon av våra tjänster (t.ex. faktureringsinformation, inklusive namn, adress, kreditkortsnummer, ID-handling);
 2. begär hjälp av vårt prisvinnande kundsupportteam (t.ex. telefonnummer);
 3. fyller i kontaktformulär eller beställ nyhetsbrev eller annan information från oss (t.ex. email); eller
 4. deltar i tävlingar och enkäter, söka ett jobb, eller i övrigt delta i aktiviteter vi lanserar som kan kräva information om dig.

För att säkerställa nödvändig och optimal service när vi levererar våra tjänster till dig hämtar vi dock även ytterligare information. Dessa hämtningsmetoder är kanske inte självklara för dig. Därför vill vi nedan belysa och förklara lite extra vad dessa kan innebära (eftersom de varierar emellanåt) och hur de fungerar:

I anslutning till ditt användande av våra tjänster hämtas kontospecifik information såsom kontonummer, köp, när varor uppdateras eller utgår, informationssökningar, kundtjänstförfrågningar och anteckningar eller detaljer angående dina frågor och våra svar på dem.

Cookies och liknande teknologier på våra webbplatser och mobila appar hjälper oss att spåra ditt surfande, länkar du klickar på, varor du köper, din typ av enhet, samt att inhämta diverse information och analyser om hur du använder dig av och interagerar med våra tjänster. Detta ger oss möjlighet att förse dig med mer relevanta produkterbjudanden, en bättre upplevelse på våra webbplatser och mobila appar, och att samla in, analysera och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi kan även spåra dina platsdata (IP-adress) så att vi kan personanpassa våra tjänster. Besök gärna vår cookie-policy för mer information och för hantering av teknologierna vi använder.

Information om tjänsteanvändning som hämtas automatiskt när du använder och interagerar med våra tjänster, inklusive metadata, loggfiler, ID-nummer på cookies och enheter, sidladdningshastighet, serversvarstid och ungefärlig platsinformation för att mäta webbplatsprestanda och förbättra våra system, inklusive att optimera DNS-upplösning, nätverksroutning och serverkonfigurationer. Specifikt insamlas uppgifter om din interaktion med funktionerna, innehållet och länkarna (inklusive från tredje part, som t.ex. insticksprogram på sociala medier) som ryms i tjänsterna, din IP-adress, typ av webbläsare och inställningar, tid och datum då tjänsterna användes, information om webbläsarinställningar och plugin-program, språkinställningar och cookie-information, uppgifter om enheter med åtkomst till tjänsterna, inklusive enhetstyp, vilket operativsystem som använts, enhetsinställningar, app-ID, unika enhets-ID och feldata.

Vi kan få kompletterande uppgifter om dig från andra källor, inklusive från allmänt tillgängliga databaser eller tredje part varifrån vi har köpt data. Vi kan kombinera dessa data med information som vi redan har om dig för att uppdatera, bredda och analysera våra uppgifter, identifiera nya kunder och erbjuda produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du förser oss med personliga uppgifter om andra, eller om andra ger oss din information kommer vi bara att använda den informationen för det specifika syfte för vilket vi erhöll den.

Hur dina uppgifter används.

Vi tror starkt på att både minimera informationen vi samlar och att begränsa dess användning och ändamål till endast det som (1) vi fått tillstånd till, (2) är nödvändigt för att kunna leverera de tjänster du har köpt eller interagerar med, eller (3) vi kan åläggas eller tillåtas för att efterleva lagstiftning eller andra lagliga ändamål. Denna användning inbegriper:

Vi levererar, förbättrar, uppdaterar och ökar kvaliteten på tjänsterna vi tillhandahåller dig. Vi hämtar diverse information om ditt köp, din användning av och/eller interaktion med våra tjänster. Vi använder denna information till att:

 • Förbättra och optimera vår verksamhet och tillhandahållande av tjänster (återigen, inklusive våra webbplatser och mobila program)
 • Klarlägga problem med och identifiera eventuella säkerhetsrisker, fel eller nödvändiga förbättringar av tjänsterna
 • Uppmärksamma och förhindra bedrägeri och missbruk av våra tjänster och system
 • Samla aggregerad statistik om tjänsteanvändning
 • Förstå och analysera hur du använder dig av våra tjänster och vilka produkter och tjänster som är mest intressanta för dig.

En stor del av informationen vi samlar är ofta aggregerade uppgifter eller statistik angående privatpersoners bruk av våra tjänster, utan att vara länkat till några personliga uppgifter. I den mån det utgör personuppgifter eller är länkat eller kan kopplas samman med personliga data, behandlar vi det därefter.

Delning med betrodda tredje parter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med partnerbolag inom vår företagsfamilj, med tredje parter vi bildat partnerskap med för att du ska kunna integrera deras tjänster i våra egna, samt med betrodda tredje parts tjänsteleverantörer i den mån det är nödvändigt för dem att utföra tjänster å våra vägnar, exempelvis:

 • Bearbetning av kreditkortsbetalningar
 • Upplåtande av reklam
 • Utförande av tävlingar eller enkäter
 • Analys av våra tjänster och vår kunddemografi
 • Kontakt med dig, via e-post eller enkätutskick
 • Hantering av kundrelationer.

Vi delar endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tredje part ska kunna leverera tjänster som begärts eller behövs å våra vägnar. Dessa tredje parter (och alla underleverantörer) måste rätta sig efter strikta villkor och regler för databehandling, och har ingen rätt att nyttja, dela eller behålla dina personuppgifter till ändamål annat än det de har blivit anlitade för (eller utan ditt medgivande).

Vi kan även dela din information med tredje parter i syfte att underlätta/tillåta sammanslagning, förvärv eller försäljning av samtliga eller praktiskt taget samtliga av dina tillgångar, i vilket fall det förvärvande företaget kan fortsätta att använda dina uppgifter på det sätt på vilket de har tillhandahållits och varit avsedda för.

Kontakt med dig. Vi själva eller en tredje parts tjänsteleverantör kan komma att kontakta dig efter behov, för att säkerställa leveranstransaktioner och kommunikation gällande produkter eller tjänster som du beställt eller inhandlat från oss. Med ditt medgivande eller om det finns befogat intresse, kan vi också kontakta dig med erbjudanden om tilläggstjänster vi anser vara värdefulla för dig. Ditt godkännande är inte ett nödvändigt villkor för att kunna köpa våra varor och tjänster. Dessa kontakter kan innehålla:

 • E-post
 • Textmeddelanden (SMS)
 • Telefonsamtal
 • Automatiserade telefonsamtal eller textmeddelanden.

Du kan även uppdatera dina abonnemangsinställningar för meddelandemottagning från oss och/eller våra partners genom att logga in på ditt konto och gå till sidan för ”kontoinställningar”.

Om vi hämtar information från dig i samband med ett co-brand erbjudande, kommer det tydligt att framkomma vid insamlingstillfället vem som samlar in informationen och vems sekretesspolicy som gäller. Dessutom kommer dina valmöjligheter för användning av och/eller delning av dina personuppgifter med en co-brand partner beskrivas, samt hur du bör handskas med dem.

Om du använder dig av en tjänst som tillåter införande av kontakter (t.ex. använder dig av e-postbaserade marknadsföringstjänster), kommer vi endast att använda kontakterna samt övriga personuppgifter för den begärda tjänsten. Kontakta oss på privacy@godaddy.com om du tror att någon av dina kontakter har gett oss personlig information om dig och du vill att den ska tas bort från vår databas.

Överföring av personuppgifter utomlands. Om du använder våra tjänster från ett annat land än det landet våra servrar är placerade i, kan din kommunikation med oss resultera i att dina personuppgifter överförs över internationella gränser. Vidare kan vi ge dig support från någon av våra globala supportplatser utanför ditt hemland när du ringer oss eller startar en chatt. I dessa fall behandlas dina personliga data enligt denna sekretesspolicy.

Efterlevnad av lagar, bestämmelser och krav på rättsefterlevnad. Vi samarbetar med myndigheter, polis och privata aktörer för att se till att lagstiftningen följs. Vi kommer att lämna ut all information om dig till myndigheter, polis eller privata aktörer i den utsträckning vi efter eget omdöme anser är nödvändigt eller lämpligt i samband med anspråk eller rättsprocesser (däribland stämningar), för att skydda vår egendom och rättigheter, eller tredje parts egendom och rättigheter, för att skydda allmänhetens eller privatpersoners säkerhet, eller för att förhindra eller stoppa en aktivitet som vi anser vara olaglig eller oetisk.

Om vi har laglig rätt att göra så kommer vi att i rimligaste mån meddela dig om vi som ett led i en rättsprocess måste lämna ut dina personuppgifter till tredje part. När du registrerar ett webbdomännamn hos oss kommer vi också att dela din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla ICANN:s eller någondera av nationella toppdomäners regler, förordningar och policyer. Av skäl som är avgörande för att bibehålla internets säkerhet, stabilitet och resiliens inkluderar detta överföring av information om domännamnsregistrering till den underliggande domänregistreringsoperatören och depositionsleverantören, samt publicering av den informationen i enlighet med ICANN:s krav i den offentliga WHOIS-databasen.

Webbplatsanalys. Vi använder oss av ett flertal webbanalysverktyg som bl.a. erbjuds av servicepartners som Google Analytics, MixPanel och Singular för att hämta information om hur du interagerar med vår webbplats och mobila applikationer, inklusive vilka sidor du besöker, vilken webbplats du besökte innan vår, hur lång tid du tillbringar på varje sida, vilket operativsystem och webbläsare du använder samt nätverks- och IP-uppgifter. Informationen dessa verktyg förser oss med använder vi till att förbättra våra tjänster. Dessa verktyg placerar en beständig cookie i din webbläsare för att känna igen dig som en unik användare nästa gång du besöker vår webbplats. Ingen cookie får användas av någon annan än tjänsteleverantören (t.ex: Google för Google Analytics). Informationen som inhämtats från cookien kan sändas till och sparas av dessa servicepartners på servrar i andra länder än det du är bosatt i. Även om den inhämtade informationen inte innehåller några personuppgifter som namn, adress, faktureringsuppgifter osv. så används informationen och delas av dessa tjänsteleverantörer enligt deras individuella sekretesspolicyer. Du kan kontrollera teknologin vi använder genom att konfigurera dina inställningar i vår cookie-policy eller de ”cookie banners” som kan visas när du besöker våra webbsidor för första gången (beroende på webbadressen till den besökta webbplatsen), eller genom inställningarna i din webbläsare eller tredje part verktyg, som Disconnect, Ghostery och andra.

Riktade annonser. Beroende på din aktivitet på våra och andras webbsidor, och på de produkter du äger för tillfället, kan målinriktade annonser eller intressebaserade erbjudanden visas för dig. Dessa erbjudanden visas för dig i form av olika produktbanners medan du bläddrar. Vi samarbetar också med tredje parter som sköter vår reklam på våra webbsidor och på andra webbplatser. Våra utomstående partners kan använda tekniker såsom cookies för att samla in information om sådana aktiviteter i syfte att visa reklam för dig som grundar sig på din surfning och dina intressen på nätet och för att mäta reklamens effektivitet. Klicka här [eller om du befinner dig inom EU klicka här] för att välja bort intressebaserad reklam. Observera att du även i fortsättningen kommer att få allmänna annonser.

Tredje parts webbplatser. Vår webbplats och våra mobilprogram innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Vi tar inte ansvar för sekretesspraxis eller innehåll på webbplatser som tillhör tredje part. Läs sekretesspolicyn på alla webbplatser du besöker.

EU:s och Förenta staternas och Schweiz och Förenta staternas sköld för skydd av privatlivet.

Vårt moderbolag GoDaddy Operating Company, LLC (och våra närstående företag, inklusive GoDaddy.com, LLC.com, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Mad Mimi, Inc. och Media Temple, Inc.) deltar i och har intygat att de följer EU:s och Förenta staternas och Schweiz och Förenta staternas standard Privacy Shield Framework. GoDaddy Operating Company, LLC eftersträvar att låta alla personuppgifter som mottagits från EU eller Schweiz omfattas av Privacy Shield Framework enligt ramverkets tillämpliga principer. För att läsa mer om Privacy Shield Framework, besök USA:s Department of Commerce’s Privacy Shield List.

GoDaddy.com, LLC ansvarar för bearbetningen av de personuppgifter de mottar under Privacy Shield Framework och därefter överför till en tredje part i egenskap av förmedlare för deras räkning. GoDaddy.com, LLC efterlever Privacy Shield-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföring.

Med respekt för personuppgifter som mottagits eller överförts i enlighet med respektive Privacy Shield Framework, omfattas GoDaddy.com, LLC av tillsynsmyndigheterna i USA. Federal Trade Commission. I vissa situationer kan GoDaddy.com, LLC tvingas lämna ut personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter, eller för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller rättsefterlevnad.

Om du har en olöst fråga angående sekretess eller dataanvändning som vi inte har hanterat tillfredsställande, kontakta vår USA-baserade leverantör av tredje parts tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa förutsättningar som finns mer utförligt beskrivna på Privacy Shield-webbplatsen, kan du åberopa bindande medling när andra tvistlösningsrutiner har uttömts.

I överensstämmelse med Privacy Shield-principerna förbinder sig GoDaddy.com, LLC att lösa klagomål på vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Privatpersoner från EU och Schweiz som har frågor eller klagomål på vår Privacy Shield-policy bör i första hand kontakta oss på de sätt som beskrivs i avsnittet ”KONTAKTA OSS” nedan i den här sekretesspolicyn.

GoDaddy.com, LLC har dessutom förbundit sig att samarbeta med den instans som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA:er) och Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) med hänsyn till olösta Privacy Shield-klagomål gällande personaluppgifter som överförts från EU och Schweiz Switzerland inom ramen för anställningsförhållandet.

Hur du kommer åt, uppdaterar eller tar bort dina uppgifter.

Logga in på ditt konto och gå till ”kontoinställningar” för att enkelt få åtkomst till, se över, uppdatera, ta bort eller (om tillgängligt) portera dina personuppgifter, eller för att uppdatera dina prenumerationsinställningar. Gå till vårt säkerhetscenter för ytterligare information och råd om åtkomst, uppdatering eller borttagning av data.

Om du begär att få dina personuppgifter borttagna och dessa uppgifter är nödvändiga för de produkter eller tjänster du köpt, så kommer din begäran endast uppfyllas i den mån de inte längre krävs för tjänster som inhandlats eller är nödvändiga för våra affärsändamål eller lagliga eller avtalsenliga krav på registerföring.

Om du av någon anledning inte får åtkomst till dina kontoinställningar eller vår sekretesscentral, kan du även kontakta oss via en av metoderna som beskrivs i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Hur dina uppgifter säkras, lagras och sparas.

Vi följer allmänt vedertagna normer för sparande och skydd av de personuppgifter vi hämtar, både medan de skickas och efter att vi mottagit och lagrat dem. Vi använder kryptering där det är lämpligt.

Vi sparar bara personliga uppgifter så länge det krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster du begärt, och därefter för diverse avtalsenliga lagliga affärsändamål. Dessa kan innehålla arkiveringsperioder:

 • fastställt genom lagstiftning, avtal eller liknande skyldigheter som gäller för vår affärsverksamhet;
 • för att bevara, lösa, försvara eller förstärka våra lagliga/avtalsmässiga rättigheter; eller
 • krävs för att kunna upprätthålla fullgod och giltig företags- och ekonomidokumentation.

Om du har några frågor angående säkerhet eller lagring av dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@godaddy.com.

”Do not track”-aviseringar.

Vissa webbläsare tillåter dig att automatiskt meddela webbplatserna du besöker att inte spåra dig via en ”Do not track”-signal. Det finns ingen konsensus inom branschen vad gäller betydelsen av ”Do Not Track” i det här sammanhanget. Som många andra webbplatser och onlinetjänster ändrar vi för närvarande inte vår praxis när vi mottar en ”Do not track”-signal från en besökares webbläsare. För att läsa mer om ”Do Not Track,” kan du besöka www.allaboutdnt.com.

Åldersbegränsningar.

Våra tjänster får endast köpas av personer över 18 år. Våra tjänster riktar sig inte till, är inte avsedda att konsumeras av eller locka individer under 18 år. Kontakta oss om du har kännedom om eller tror dig veta att någon under 18 år har försett oss med personuppgifter.

Ändringar i vår sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Om vi bestämmer oss för att ändra sekretesspolicyn kommer vi att lägga upp ändringarna i denna sekretesspolicy och på andra platser som vi anser lämpliga, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi yppar den, om vi alls gör det. Om vi gör några väsentliga förändringar i vår sekretesspolicy meddelar vi detta här, via e-post eller i form av ett meddelande på startsidan minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Dataskyddsmyndighet.

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anser att vår lagring av dina personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kan du skicka frågor eller klagomål till din lokala tillsynsmyndighet eller vår huvudansvariga tillsynsmyndighet, UK's Information Commissioner’s Office, se nedan:

www.ico.org.uk

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom

Telefon: 0303 123 1113

Kontakta oss.

Vid frågor, kommentarer eller klagomål angående vår sekretesspolicy, våra rutiner eller våra tjänster, kontakta vårt uppgiftsskyddsombudskontor via e-post på privacy@godaddy.com. Du kan även kontakta oss på något av följande sätt:

 • Via post: Att: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA, eller för kunder hemmahörande i EES, Att: Legal, Office of the DPO, 5th Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.
 • Via telefon: 077 588 80 23.

Vi besvarar alla önskemål, frågor eller konsultationer inom trettio (30) dagar.

Copyright © 2000–2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.