|  Start
Hjälp

Kontohantering Hjälp

What are account notifications?

When you log in to godaddy.com, we'll alert you if there's something you need to manage on your account. We only alert you to important things, like when your credit card needs to be updated or your domain is expiring. Don't worry — we'll also send you an email about these notifications to make sure you know when your GoDaddy account needs your attention.

What are the different types of notifications?

We'll alert you when:

  • Your payment method is going to expire.
  • Your GoDaddy domain or products are going to expire.
  • There are new ways to be notified about your account, such as SMS.

Where can I see my notifications?

Notifications are displayed in the top-right corner, next to the person icon. Click the notifications icon to see them.
account notifications icon

When will you alert me about my account?

We'll alert you 30-90 days before your products or payment methods are going to expire. As a visual reminder, the notification will go from yellow to red when you get closer to the expiration date.

How long does it take for my notifications to update once I've made a change?

It takes up to 24 hours for notifications to update after you've made a change to your payment method or products.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.