Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Visa mina alternativ för videons slutbild.

När du lägger till en video som ligger uppe på YouTube eller Vimeo kan du styra vad kunderna ser när klippet avslutas genom att justera inställningarna för kanalen eller video.

YouTube

YouTube-videoklipp spelas inte upp i följd. När klippet är slut visas i stället miniatyrer för andra videoklipp från samma YouTube-kanal.

Om du äger YouTube-kanalen kan du välja vad kunderna ska se genom att hantera listan med videoklipp på din kanal. Om du har lagt upp en YouTube-video från en annan kanal än din egen kommer miniatyrerna från videoklipp på den kanalen att visas efter att videoklippet har spelats upp.

Vimeo

Vimeo har en spellistefunktion och många andra alternativ för slutbilden som du kan välja bland, bland annat andra videoklipp, uppmaning till handling, anpassad bild med mera. Du kan även välja att inte visa något alls för användaren när klippet är slut.
  1. I Vimeos videoinställningar väljer du Verktyg för interaktion och därefter Efter video.
  2. Välj Empty i listan End Screen.
Obs! De flesta webbläsare begränsar automatisk uppspelning av videoklipp när en sida läses in för första gången, även om du har valt denna funktion i inställningarna för videoklippet.

Mer information