GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Visa dina CashParking-domännamn

Du kan visa en lista över domännamnen i ditt CashParking®-konto. På sidan Domäner kan du filtrera listan, ändra i vilken ordning domännamn visas, komprimera sökpanelen och ändra kolumnstorlek.

För information om vanliga frågor om CashParking, seVanliga frågor om CashParking .

Så här visar du dina CashParking-domännamn

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. Klicka på CashParking .
 3. Klicka på Hantera .
 4. Gå till fliken CashParking.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill filtrera alfabetiskt eller numeriskt efter domännamnets första tecken använder du länkarna ovanför listan.
  • Om du vill ändra i vilken ordning domännamn ska visas klickar du på kolumnrubriken du vill organisera efter. Om du till exempel vill organisera domännamnen efter hur mycket de genererar klickar du på kolumnen Intäkter.
  • Om du vill komprimera sökpanelen klickar du på pilen som delar sökpanelen och listan.
  • Om du vill ändra kolumnstorlek klickar du på pilen som delar kolumnen och drar den till en ny position.