Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Visa din PHP-version i Windows Hosting

Du kan se PHP-versionen direkt via Plesk-panelen.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Värdtjänster och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill använda.
  3. Gå till kontots kontrollpanel och välj Plesk Admin.
  4. Under PHP-inställningar visas ditt nuvarande PHP-versionsnummer.
    Visa din PHP-version

    OBS! Med Plesk-värdtjänster kan du ha olika versioner av PHP för varje domän. Om du kontrollerar PHP-versionen för flera domäner måste du upprepa dessa steg för varje domän.

Nästa steg