Domäner Hjälp

Verifierar kontaktuppgifter för ICANN-bekräftelse

Vår RAA (Registrar Accreditation Agreement) hos ICANN låter oss fungera som registrator och sälja toppdomäner (TLD:er) till våra kunder. ICANN – den organisation som har hand om domännamnssystemet (DNS) – förnyar sitt RAA-avtal med några års mellanrum och alla registratorer måste fortsätta att uppfylla sina åtaganden för att kontinuerligt kunna sälja och hantera domännamn. De senaste ändringarna kräver att vi verifierar kontaktuppgifter för registrerare och köpare.

En e-postadress ELLER ett telefonnummer krävs för verifiering om:

  • en ny domän registreras med kontaktuppgifter som inte är verifierade
  • en domänregistrerare uppdaterar e-postadressen eller telefonnumret för köpare med uppgifter som inte är verifierade
  • vi meddelas om eller har anledning att tro att en köpares kontaktuppgifter är ogiltiga.

Om det finns en banner för verifiering av kontaktuppgifter i ditt domännamnkonto måste du logga in på det konto där domänen är registrerad för att verifiera att din e-postadress är aktiv och korrekt.

  1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
  2. Hitta din domän med hjälp av domänlistan och välj Skicka bekräftelse via e-post i kolumnen Status.
  3. Gå till ditt e-postkonto, öppna verifieringsmeddelandet och välj Verifiera din e-postadress.

När dina kontaktuppgifter har verifierats kommer vårt system att uppdatera statusen för ditt domännamn från Väntar på WHOIS till Verifierad inom 24 timmar.

Om du inte får något verifieringsmeddelande bör du:

  • kontrollera skräppostmappen
  • uppdatera e-postadressen för registrerare eller köpare.
  • Se till att vår e-postadress sales@godaddy.com inte finns med i din lista med blockerade avsändare.

Mer information