Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är min webbplats IP-adress i mitt Linux-värdtjänstkonto?

Du kan behöva hitta din webbplats IP-adress för att peka domännamnet dit eller ladda upp filer via FTP.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    välj hantera
  3. Gå till kontots kontrollpanel och välj Server under Inställningar .
    välj server

    Din IP-adress visas i listan över inställningar.

Mer information