|  Start
Hjälp

Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vad är en e-postavvisning?

När en e-postserver inte kan skicka eller leverera ett e-postmeddelande skapas ett avvisningsmeddelande, som beskriver vad som har hänt och anger orsaken.

Om du får ett meddelande om avvisad mail kan du slå upp felkoden ovan för att ta reda på orsaken till problemet och hur du kan åtgärda det.

Dessa exempel använder domänen exempel.com och dess e-postadress holly@ — dessa måste ersättas med dina egna uppgifter.

Här följer de vanligaste meddelanden beträffande avvisade mail:

Använd Ctrl + F för att hitta sökord.

Vanliga avvisningar med e-post

Avvisad-fel Felorsak Lösning
421 Servern tillfälligt otillgänglig. Försök igen senare. IB101 E-postkön upplever större e-postvolym än vanligt. Försök igen senare.

Mottagarrelaterade avvisningar

Avvisad-fel Felorsak Lösning
Kontots lagringsutrymme är slut Lagringsutrymmet för mottagarens konto är slut och kontot kan inte ta emot fler meddelanden just nu. Mottagaren måste rensa den mottagande mappen för att få plats med fler e-postmeddelanden.
Kontot finns inte Den e-postadress som avsändaren skickat till finns inte. Kontrollera att mottagarens e-postadress har angetts korrekt.
Kontot är inaktivt Mottagarens konto finns, men kan inte ta emot e-post. Oftast är sådana konton permanent inaktiverade, men du kan prova att skicka om meddelandet senare.
Tidsgränsen överskreds Detta kan bero på flera olika saker. Försök igen senare.
This message is looping: it already has my Delivered-To line. (#5.4.6) Mottagarkontot vidarebefordrar meddelandet i en slinga (loop). Det är ett vanligt fel som orsakas av att mottagaren har två adresser som vidarebefordrar till varandra. De behöver korrigera sina inställningar för vidarebefordran.

Avvisningar p.ga. ogiltig mottagare

Avvisad-fel Felorsak Lösning
550 Mottagaren hittades inte. Mottagaren är inte en giltig e-postadress. Avlägsna den ogiltiga mottagaren från din mail.
451 Sorry, I wasn’t able to establish an SMTP connection. Jag kommer inte att försöka igen, det här meddelandet har varit i kön för länge.
  • Mottagarens e-postadress har stavats fel
  • Eller så har mottagarens e-postleverantör blockerats från att skicka från den här adressen.
  • Kontrollera om e-postadressen innehåller några fel.
  • Om du använder AOL kan du läsa hur du tar bort spärren för e-post.
  • Om du skickar till en grupp behöver du skriva till varje enskild adress för att ta reda på vilken som utlöser felet.

Avsändarrelaterade avvisningar

Avvisad-fel Felorsak Lösning
535 Autentisering ej tillåten på IBSMTP-servrar. IB401 Autentisering är ej tillåten på inkommande mail. Försök inte autentisera när mail skickas till den här servern.
550 holly@exempel.com Tom Från: adress är inte tillåten. Ange en giltig Från. IB501 "Från"-fältet i e-postmeddelandet är tomt. Lägg till en giltig "från"-adress och försök skicka mailet igen.
550 holly@exempel.com IP-adresser är inte tillåtna som Från: adresser. Tillhandahåll en giltig Från-adress. IB502 Det går inte att skicka e-postmeddelanden "från" en IP-adress. Lägg till en giltig "från"-adress och försök skicka mailet igen.
550 exempel.com Från: domänen är ogiltig. Ange en giltig Från: IB506 Domänen saknar giltiga MX-poster eller en IP-adress, eller så uppstod problem under DNS-sökningen när e-brevet skickades. Verifiera att du skickar mailet från en giltig domän. Verifiera sedan att domänen har giltiga DNS-poster genom att utföra en extern DNS-sökning. Om DNS är ogiltig måste den korrigeras innan du skickar om mailet.
550 holly@exempel.com Ogiltig SPF-post. Inspektera dina SPF-inställningar och försök igen. IB508 Domänen för avsändarens e-postadress har en SPF-post som inte tillåter att avsändarservern skickar e-post från den domänen. Modifiera SPF-posten så att den inkluderar servern som du försöker skicka från, eller ta bort SPF-posten från domänen.
421 Tillfälligt avvisad. Omvänd DNS för denna IP-adress misslyckades. IB108 IP-adressen som försöker skicka mail saknar konfigurering för omvänd DNS, alternativt misslyckades DNS-sökningen. Verifiera att den avsändande IP-adressen har omvänd DNS-sökning konfigurerad innan du skickar om mailet.

Innehållsrelaterade avvisningar

Avvisad-fel Felorsak Lösning
552 Detta meddelande har avvisats p.g.a. innehåll som betraktas som skräppost av Internetgemenskapen. IB212 Mailet innehåller en länk, bilaga eller ett mönster som betraktades som sannolik skräppost av våra filter. Inkludera möjligheten att avregistrera sig i dina e-postmeddelanden. Kontrollera mottagarlistan för att försäkra dig om att du bara skickar till mottagare som har valt registrera sig för att få dina mail. Om du anser att det här meddelandet har markerats som skräppost av misstag, erhjåll en kopia av originalmeddelandet som du försöker skicka och kontakta support.
552 Virusinfekterat meddelande avvisades. IB705 Mailet som innehåller en länk, bilaga eller ett mönster som betraktades som sannolikt virus av våra filter. Inkludera möjligheten att avregistrera sig i dina e-postmeddelanden. Kontrollera mottagarlistan för att försäkra dig om att du bara skickar till mottagare som har valt registrera sig för att få dina mail. Om du anser att det här meddelandet har markerats som skräppost av misstag, erhjåll en kopia av originalmeddelandet som du försöker skicka och kontakta support.

Frekvensbegränsande avvisningar

Avvisad-fel Felorsak Lösning
452 Detta meddelande innehåller för många mottagare. Minska antalet mottagare och försök igen. IB605 Meddelandet har försökt skickas till för många mottagare. Minska antalet mottagare och försök igen.
421 anslutningen nekades, får många sessioner från denna IP-adress. Minska antalet samtidiga sessioner. IB007 Denna IP-adress har för närvarande för många öppna sessioner. Sänk antalet öppna sessioner och försök igen.
554 Denna IP-adress har tillfälligt blockerats för att den försöker skicka för många meddelanden med innehåll som betraktas som skräppost av Internetgemenskapen. IB110 Denna IP-adress har försökt skicka för många meddelanden med innehåll som betraktas som skräppost och är därför blockerad i en timme. Om du inte skickar skräppost måste du kontakta din Internettjänstleverantör för att ta reda på varför din IP-adress skickar så många e-postmeddelanden. Problemet orsakas av något på ditt system och du behöver utföra en felsökning.

C3: För att ta reda på och bekräfta ägarskap av en IP-adress kan du göra en IP-adressökning via DNSstuff eller IP-register som arin.net (USA och Kanada), ripe.net (Europa), lacnic.net (Central- och Sydamerika), afrinic.net (Afrika) samt apnic.net (Asien/Stillahavsområdet)

554 Denna IP-adress är blockerad resten av dagen för att den har försökt skicka för många meddelanden med innehåll som betraktas som skräppost av Internetgemenskapen. IB111 Denna IP-adress har försökt skicka för många meddelanden med innehåll som betraktas som skräppost och är därför blockerad resten av dagen. Kontrollera innehållet i meddelandet och försök igen senare.
554 Denna IP-adress har blockerats tillfälligt för att den försökte maila för många ogiltiga mottagare. IB112 Denna IP-adress har försökt maila för många ogiltiga mottagare och är därför blockerad i en timme. Kontrollera din lista på mottagare och försök igen senare.
554 Denna IP-adress har blockerats resten av dagen för att den försökte maila för många ogiltiga mottagare. IB113 Denna IP-adress har försökt maila för många ogiltiga mottagare och är därför blockerad resten av dagen. Kontrollera din lista på mottagare och försök igen senare.
550 Denna IP har skickat för många meddelanden den senaste timmen. IB504 Denna IP-adress har nått det maximala antalet tillåtna meddelanden för den timmen. Försök igen senare.
550 This message has exceeded the max number of messages per session. Inled en ny session och försök igen. IB510 Denna IP-adress har nått det maximala antalet tillåtna meddelanden för den sessionen. Försök igen senare.
550 This IP has sent too many to too many recipients this hour. IB607 Denna IP-adress har nått det maximala antalet tillåtna mottagare för den timmen. Försök igen senare.

RBL-relaterade avvisningar

Avvisad-fel Felorsak Lösning
554 RBL avvisning. Denna IP-adress har blockerats från vår interna RBL. Följ länken som medföljer meddelandet om avvisning om du vill begära att IP-adressen ska avlägsnas.
554 Anslutningen nekad. Denna IP-adress har ett dåligt anseende på Cloudmark Sender Intelligence (CSI). IB103 Denna IP-adress har ett dåligt anseende på Cloudmark Sender Intelligence (CSI). Kontrollera Cloudmark Sender Intelligence för att avgöra anseendet hos avsändar-IP-adressen.
554 anslutningen nekades. Denna IP är angiven på Spamhaus lista över blockerade adresser (SBL). IB104 Denna IP står med på Spamhaus lista över blockerade IP-adresser. Se efter om IP-adressen står med på Spamhaus lista över blockerade adresser.
554 anslutningen nekades. Denna IP är angiven på Exploits lista över blockerade adresser (XBL). IB105 Denna IP står med på Spamhaus Exploits lista över blockerade IP-adresser. Se efter om IP-adressen står med på Spamhaus Exploits lista över blockerade IP-adresser.
554 anslutningen nekades. Denna IP är angiven på Policys lista över blockerade adresser. IB106 Denna IP står med på Spamhaus Policys lista över blockerade IP-adresser. Se efter om IP-adressen står med på Spamhaus Policys lista över blockerade IP-adresser.

Vanliga avvisningar med Hosted Exchange

Avvisad-fel Felorsak Lösning
IMCEAEX-_O=
CHOST_OU=EX
CHANGE+20AD
MINISTRATIVE
+20GROUP+20+28F
YDIBOHF23SPDLT
+29_CN=RECIPIENTS_
CN =coolexample@ex2.
secureserver.net #550
5.1.1 RESOLVER.ADR.
ExRecipNot
Hittades; hittades inte ##
Det finns cachade poster från smeknamnslistan, eller så tog du bort cachefilen med smeknamn. Pröva att rensa cachade poster från smeknamnslistan, eller att ta bort cachefilen med smeknamn.
holly@coolexample.com
#550 5.1.1 RESOLVER.
ADR.ExRecipNotFound;
not found ##
Mailet levererades till fel server, vilket kanske beror på ett DNS-problem. Kontrollera att du angav rätt e-postadress. Verifiera att mottagarens domän och MX-poster är korrekt konfigurerade för Hosted Exchange. Mer information finns i Kontrollera och hantera mina MX-poster.
Namnlöst dokument

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.