Hanterad WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Uppdatera mitt fristående SSL-certifikat för Managed WordPress

Om du har ett fristående SSL-certifikat med din Managed WordPress-webbplats kan det omkrypteras via funktionen ändra domänen i dina SSL-kontroller. Din Managed WordPress-webbplats ligger på en server som automatiskt genererar din begäran om certifikatsignering (CSR), vilket inte är tillgängligt för den vanliga omnyckningsprocessen.

OBS! Om du har påverkats av den senaste säkerhetsincidensen som påverkar Hanterade WordPress-kunder och du använder det integrerade SSL-certifikatet håller vi på att automatiskt ange och installera om certifikatet. Du behöver inte göra något.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Välj SSL-certifikat och bredvid det SSL-certifikat du vill ändra väljer du Hantera.
  3. I avsnittet Hantera certifikat väljer du Ändra den webbplats som certifikatet skyddar .
  4. Välj Flytta ditt certifikat till en av dina värdbaserade domäner och välj sedan domänen för din webbplats.
  5. Välj Lägg till ändring och sedan Skicka alla ändringar .
OBS! Med SSL-certifikat för Deluxe och Extended Validation kan du bara ändra det vanliga namnet, inte organisationens information.

Ditt SSL-certifikat ska installeras inom 24 timmar. Du får ett e-postmeddelande när processen är klar.

Mer information