Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort webbåtkomst till kataloger i mitt Windows-värdtjänstkonto

Om du använder Plesk-konton med delade värdtjänster kan du bara ta bort webbåtkomst från kataloger som är ett domännamns Dokumentrot.

  1. Klicka på Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
  2. Klicka på Visa mer längst ner på den del av den domänvärdtjänst som du vill använda.
  3. Klicka på Webbserverinställningar .
  4. I säkerhetsinställningar avsnittet Directory avmarkerar anonym åtkomst och klicka på OK.