Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort filer eller mappar i mitt Linux-värdtjänstkonto

Använd cPanels Filhanterare för att ta bort enskilda filer eller mappar från ditt Linux-värdtjänstkonto.

OBS! Det är en bra idé att skapa en säkerhetskopia av din webbplats innan du tar bort filer eller kataloger.

Varning: Se till att du inte behöver en fil eller mapp innan du tar bort den, annars kan din webbplats sluta fungera som förväntat.
 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
  klicka på hantera
 3. Välj Filhanterare längst upp till vänster på kontots kontrollpanel .
  välj filhanteraren
 4. Välj den fil du vill ta bort i cPanel-filhanteraren.
 5. Välj X Ta bort .
 6. (Valfritt) Välj Hoppa över papperskorgen och ta bort filerna permanent .
 7. Välj Bekräfta.

Mer information