Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort en databas i mitt Linux-värdtjänstkonto

Om du inte längre behöver dem kan du ta bort databaser från ditt Linux-värdtjänstkonto.

Varning: Se till att du säkerhetskopierar din databas innan du tar bort den.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Klicka på Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill använda under Värdtjänster .
    klicka på hantera
  3. I kontots kontrollpanel klickar du på cPanel-admin.
  4. På sidan cPanel, i avsnittet Databaser , klickar du på MySQL-databaser .
  5. I avsnittet Aktuella databaser klickar du på Ta bort i kolumnen Åtgärder för den databas du vill ta bort.
  6. Klicka på Ta bort databas .

Mer information