Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skicka e-post med System.Net.Mail i Windows-värdtjänster

För att skicka e-post med System.Net.Mail måste du konfigurera din SMTP-tjänst i programmets web.config- fil med följande värden för mailSettings :

system.net > mailSettings > smtp from = "your email address"> nätverksvärd = "relay-hosting.secureserver.net" port = "25" / > / smtp > / mailSettings > /system.net >

Nätverkets regelvärde kommer att användas när du skapar en SmtpClient i din kod.

Exempel på C # -kod

Du kan sedan använda kod som liknar den här för att skicka e-post från ditt program:

MailMessage message = new MailMessage ();
message.From = new MailAddress (" din e-postadress ");

message.To.Add (ny MailAddress ( din mottagare )));

message.Subject = " ditt ämne ";
message.Body = " innehåll i din e-post ";

SmtpClient-klient = ny SmtpClient ();
client.Send (meddelande);