Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa en leverantörsprodukt för en marknadsplats för flera leverantörer

Den här guiden beskriver hur du skapar en leverantörsprodukt för din WooCommerce-webbplats med flera leverantörer. En leverantörsprodukt är en som är kopplad till dina leverantörer och betalar en provision på en försäljning. I den här guiden förutsätts att du äger marknadsplatsen och inte är en specifik leverantör.

Obligatoriskt: Produktleverantörer är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress E-handelshotell eller som ett fristående köp.
  1. Logga in på WordPress.
  2. Klicka på Produkter > Lägg till nya .
  3. Välj den leverantör som produkten ska kopplas till i listrutan "Leverantörer" i sidofältet
  4. Ange ett värde under Allmänt > "Provision" om försäljningen av den här produkten ska åsidosätta provisionen för leverantörsnivå och standardinställningarna för Allmänna provision
  5. Aktivera "Skicka frakt" om fraktkostnaderna för produkten ska överföras till säljaren
  6. Välj ett alternativ och ange hur skatteavgifter ska tillämpas under Skattehantering

Mer information