SSL-certifikat Hjälp

‌‌Skapa en CSR (begäran om certifikatsignering) för min Google App Engine

Innan du begär ett certifikat använder du Google Cloud Shell för att generera en begäran om certifikatsignering (CSR) för din Google App Engine på Google Cloud Platform.

Om du använder Google Compute Engine istället för Google App Engine behöver du ansluta till din instans och installera certifikatet manuellt.

 1. Logga in på ditt Google Cloud Platform-konto på https://console.cloud.google.com.
 2. I navigeringsmenyn till vänster väljer du App Engine.
 3. Klicka på ikonen Aktivera Cloud Shell längst upp på sidan.
 4. Aktivera Cloud Shell

 5. Ett nytt konsolfönster öppnas längst ner på sidan.
 6. I konsolen går du till katalogen där certifikat- och nyckelfilerna finns på din server.
 7. Kör följande kommando för att generera din privata nyckel och begäran om certifikatsignering:
 8. openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout coolexample.com.key -out exempel.com.csr
  • coolexample.com ska ersättas med ditt domännamn.
 9. Du uppmanas att ange följande information med endast vanliga bokstäver (från det engelska alfabetet) och siffror:
 10. FältBeskrivning
  Landsnamn (kod med två bokstäver)Landskoden för landet där din organisation är juridiskt registrerad – anges med två bokstäver enligt ISO-formatet.
  Namn på stat eller provins (fullständigt namn)Namnet på staten eller provinsen där din organisation finns. Förkorta inte.
  Ortsnamn (t.ex. stad)Namnet på staden där din organisation är registrerad/finns. Förkorta inte.
  Organisationens namn (t.ex. företag)Det juridiskt registrerade namnet på ditt företag. Om du registrerar dig som en enskild person ska du skriva in namnet på den som begär certifikatet.
  Organisationens enhetsnamn (t.ex. avdelning)Om tillämpligt anger du ditt DBA-namn (Doing Business As). Det är inte nödvändigt att ange en organisationsenhet när en CSR genereras.
  Nätverksnamn (t.ex. ditt namn eller serverns värdnamn)Det fullständigt kvalificerade domännamnet eller URL: en som du vill säkra.
  OBS! Om du begär ett Wildcard-certifikat lägger du till en asterisk (*) till vänster om namnet där du vill använda ett jokertecken, till exempel * .coolexample.com.
  E-postadressOm tillämpligt anger du en e-postadress.
  Ett utmaningslösenordLämna det här tomt (tryck bara på returtangenten).
  Ett valfritt företagsnamnLämna det här tomt (tryck bara på returtangenten).
 11. Dina .key- och .csr-filer finns nu i din nuvarande katalog.
 12. Du behöver öppna exempel.com.csr-filen och kopiera innehållet inför nästa steg.

Nästa steg

När du har skapat en CSR måste du göra en begäran om ett certifikat. Hur du begär ett certifikat är beroende av vilken typ av certifikat som du har:

TypNästa steg
SSL-certifikat med standardsäkerhetBegär mitt SSL-certifikat
Deluxe-certifikat eller certifikat med utökad verifiering Begär mitt SSL-certifikat
Certifikat för kod- och drivrutinsignering

Mer information

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.