SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lösa fel med din CSR

När du genererar din certifikatsigneringsbegäran (CSR) och lägger den till i vår onlineprogram kan du få ett felmeddelande.

Se till att din CSR för att eliminera eventuella fel:

  • Börjar och slutar med raderna ----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- och ----- END CERTIFICATE REQUEST -----. Notera de fem bindestrecka före och efter.
  • Innehåller inga ytterligare mellanslag i slutet.
  • Innehåller inga radbrytningar inom CSR.
  • Använder 2048-bitars nyckellängd.

Exempel på CSR

----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0 IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG 9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw Oi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNl cnQuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOOnHK5avIWZJV16vY dA757tn2VUdZZUcOBVXc65g2PFxTXdMwzzjsvUGJ7SVCCSRrCl6zfN1SLUzm1NZ9 WlmpZdRJEy0kTRxQb7XBhVQ7 / nHk01xC + YDgkRoKWzk2Z / M / VXwbP7RfZHM047QS v4dk + nos / zcnwbNDu + 97bi5p9wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADt / UG9v UJSZSWI4OB9L + KXIPqeCgfYrx + jFzug6EILLGACOTb2oWH + heQC1u + mNr0HZDzTu IYEZoDJJKPTEjlbVUjP9UNV + mWwD5MlM / Mtsq2azSiGM5bUMMj4QssxsodyamEwC W / POuZ6lcg5Ktz885hZo + L7td Ey8W9ViH0Pd
----- END CERTIFICATE REQUEST -----

Om dessa steg inte löser CSR-felet genererar du en ny CSR och skickar igen.

Mer information om att generera en CSR finns i‌‌Skapa en CSR (begäran om certifikatsignering) .