|  Start
Hjälp

GoDaddy Auktioner Hjälp

Setting a reserve price for domain Auctions

You can purchase the option to set a reserve price, or the lowest price you'll accept for a domain name, for your listings on GoDaddy Auctions®. Setting a reserve price lets you set a lower minimum price to encourage potential buyers to place initial bids, but it ensures the domain only sells if the reserve price is met.

You can only set a reserve price for domain names listed for public auction. For more information about your options for listing domain names, see Understanding GoDaddy Auctions Listing Options.

You cannot set or increase a reserve price after the auction starts. However, you can lower a reserve price. For more information, see Changing My Reserve Price.

  1. Log in to your GoDaddy Auctions account.
  2. From the top menu, select List a Domain. The List a Domain page displays.
  3. Note: If you have not added at least one payment type in your GoDaddy Auctions account, an Account Not Found message displays. Click OK to go to the My Settings page. See Editing Your Go Daddy Auctions Account Settings for instructions on adding a payment type. When finished, click List a Domain to return to the List Your Domain page.

  4. In the Domain name and Confirm domain name fields, enter the domain name you want to list.
  5. From Listing Type, select 7-Day Public Auction.
  6. Check the box Add Reserve price for $4.99, and then complete the fields as specified.
  7. Click Continue.
  8. In the Enter Reserve Price field, enter your reserve price.
  9. Read and accept the Terms of Service.
  10. Click Checkout, and then proceed through the checkout.

For more information about domain name auctions, see Listing domains on GoDaddy Auctions from the Domain Manager.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.