|  Start
Hjälp

Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Send email using System.Net.Mail

To send mail using System.Net.Mail, you need to configure your SMTP service in your application's web.config file using these values for mailSettings:

<system.net>
  <mailSettings>
    <smtp from="your email address">
      <network host="relay-hosting.secureserver.net" port="25" />
    </smtp>
  </mailSettings>
</system.net>

The network rule's value will be used when you instantiate an SmtpClient in your code.

C# code example

You can then use code similar to this to send email from your application:

MailMessage message = new MailMessage();
message.From = new MailAddress("your email address");

message.To.Add(new MailAddress("your recipient"));

message.Subject = "your subject";
message.Body = "content of your email";

SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Send(message);

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.