Hanterad WordPress Hjälp

Säkerhetskopiera och återställ min Managed WordPress-webbplats

Managed WordPress lagrar automatiskt säkerhetskopior i 30 dagar – du behöver inte göra något för att aktivera funktionen. För Pro-konton är Worker-insticksprogrammet, som är nödvändigt för att säkerhetskopieringar ska kunna ske, installerat som standard.

Varning! Säkerhetskopieringar är endast tillgängliga för aktiva Managed WordPress-paket. Om paketet tas bort på grund av problem med faktureringen måste du återställa din webbplats från lokala säkerhetskopior eller kontakta supportavdelningen för andra alternativ.

Skapa en manuell säkerhetskopia

Även om en säkerhetskopia skapas varje dag finns det tillfällen då du kan behöva en manuell säkerhetskopia, till exempel om du felsöker ett problem med ett insticksprogram, upplever ett PHP-fel eller om du vill testa ett nytt tema. Så här skapar du en manuell säkerhetskopia i ditt Managed WordPress-paket.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. I avsnittet Managed WordPress väljer du Hantera alla.
 3. Välj Översikt i menyn bredvid den webbplats du vill säkerhetskopiera.
 4. I menyn högst upp väljer du Säkerhetskopieringar.
 5. Under Säkerhetskopiering väljer du Säkerhetskopiera nu.
 6. Du kan ge säkerhetskopian ett namn så att det blir lättare att hitta den vid ett senare tillfälle. Standardnamnet är Användarbegärd säkerhetskopia. Ändra det till ett eget namn och välj Spara.

Beroende på storleken på din WordPress-webbplats kan det ta flera minuter att skapa säkerhetskopian.

Återställa min webbplats

30 dagar av säkerhetskopiering för din WordPress-webbplats inkluderar filer och databasen. Du kan välja att återställa dina filer, din databas eller både och.

Varning! Alla ändringar som har gjorts efter det valda säkerhetskopieringsdatumet går förlorade. Om du till exempel återställer din databas kommer alla poster, som säljregister, inlägg och kommentarer som har skrivits efter säkerhetskopieringsdatumet du väljer, att raderas.
 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. I avsnittet Managed WordPress väljer du Hantera alla.
 3. Välj Översikt i menyn bredvid den webbplats du vill uppdatera.
 4. I menyn högst upp väljer du Säkerhetskopieringar.
 5. I kalendern till vänster väljer du datumet för den säkerhetskopia du vill återställa. Om flera säkerhetskopior skapades under en viss dag väljer du den du vill återställa.
 6. Välj Återställ och välj en typ av säkerhetskopia som du vill återställa genom att avmarkera eller markera kryssrutan intill den.
  Välj:Om det här hände:
  Filer Du lade nyligen till, ändrade eller uppdaterade teman/insticksprogram.
  Du laddade nyligen upp filer via SFTP.
  Du redigerade teman/insticksprogram med WordPress-redigeraren.
  Databas Du ändrade några inställningar och din webbplats fungerar inte längre.
  Du måste rensa en stor mängd skräppost.
  Ditt användarnamn/lösenord har ändrats utan din vetskap.
  Filer och databas Din webbplats laddar bara en vit skärm.
  Säkerheten på din webbplats har komprometterats.
 7. Välj Återställ .

Beroende på storleken på din WordPress-webbplats kan det ta flera minuter att slutföra återställningen.

Mer information